skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:17:21

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Hiv Aids Red Ribbon

Glöm inte att kondom skyddar
mot de okända HIVmännen/kvinnorna...
för HIV syns inte, HIV känns inte,
HIV säger inte stopp bara för att du är snäll, gift, snygg, etc.
och HIV struntar fullkommligt i om du är dum, full eller hög
HIV kan smitta vid varje samlag, även första gången
och även om han/hon är skitsnygg!
[Morticia-2000]


Denna sida gäller inte Er:

Om Ni alltid har/haft säker sex.
Eller om det aldrig förekommit otrohet i Er familj.
Den gäller inte Dig som inte har eller har haft homosexuella relationer.
Eller om du inte är bisexuell.
Eller Dig som bara träffar(hoppat i säng med!) heterosexuella som alltid haft heterosexuella säkra relationer.
(Vad har din nuvarande gjort innan?)
Den berör inte Dig som inte har sprutnarkomaner i Er familj.
Och har Du inte umgåtts sexuellt med prostituerade behöver Du inte läsa detta.
Den gäller absolut inte Er som aldrig haft "one-night-stands".
eller...?

Ni andra kan lära Er hur Ni undviker Hivsmitta.
Tyvärr stämmer de person som jag undantar ovan in för alla rsker och riskbeteende, men de är inte mottagliga för informationen!
De som stämmer in på ovan bör testa sig omedelbart.
Att förneka verkligheten är livsfarligt.
Alla kan bli smittade.
Ingen går säker mot det virus som smittat över 65 miljoner i världen.

Lila linje

2006

Det är 20 år sen en ny sjukdom beskrevs i USA. Senare fick den namnet: AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome/ Förvärvat Immunbristsyndrom) och kunskap kom fram att den orsakades av ett virus HIV (Human Immunodeficiency Virus/Humant Immunbrist Virus)

Hittills har miljoner (2005-12) personer blivit smittade av hiv
25 miljoner beräknas nu ha avlidit i aids
Under 2005 dog 2,8-3,6 miljoner varav 630 000-820 000 barn

Av de 40 miljoner nu levande hivpositiva i världen
är 20 miljoner män,
17,5 miljoner kvinnor och
2,5 miljoner barn

En tredjedel av alla levande hivpositiva är 15-24 år gamla och 3,2 miljoner är barn under 15 år, varav 700 000-820 000 smittades under 2005.

Närmare 6,3 miljoner barn har dött i aids, varav 570 000 under 2005.

ca 1,2 % av världens vuxna befolkning bedöms vara smittad och de allra flesta är inte medvetna om sin infektion.

Av de hivpositiva har:
ca 70 % smittade vid heterosexuella kontakter
ca 5-10 % vid homosexuella kontakter
10-20 % injektionsmissbruk, blod/blodpreparat och kontaminerade sprutor inom t.ex. sjukvården
10 % är barn som smittats under graviditet, i samband med förlossning eller vid amning

Varje dag beräknas 14 000 människor bli smittade av hiv, vilket innebär en person var sjätte sekund

Statistisk

Och vem sa att det var en bögsjuka?

Tips på försvar!
Om någon upptäcker Dig på mina Hiv/Aids sidor

Lila linje

Inledning

Jag har gjort ett projektarbete om Hiv/Aids, där jag försökt förklara hur viruset, sjukdomen, behandlingen, förebyggande åtgärder och hur Hiv/Aids-arbetet och attityderna i Sverige ser ut. Jag läste böcker och tidskrifter om ämnet, och intervjuade bland annat en Aidssjuk kille, och en Hivsmittad kille.

Hiv/Aids är ett stort och globalt problem, drygt 65 miljoner människor bär på HIV eller är AIDS-sjuka. Varje dag smittas ungefär 14 000 personer. Något som berör så många måste tas på allvar. Den medicinska framgången har lett till effektiva "bromsmediciner", trippelbehandling och stora vaccinationsförsök som pågår både i Sverige och utomlands, bland annat i USA.

Projektarbetet är tillägnad min vän David, för allt han gav mig under våra två år tillsammans. För allt han betydde för mig. För att jag älskade honom så.

Syfte

Anledningen till att jag valde Hiv/Aids som Specialarbete/projektarbete är att jag ville lära mig mer om smittan/sjukdomen. Och få möjlighet att bidra till att information om viruset sprids, helst snabbare än viruset!

Lär gärna Min uppsats, lär av den!
Men behöver Du en uppsats med Dig som författare
skriver Du en egen.

Besök även

hivaids clock

stop aids

unaids   stop aids project

Slutord

Oavsett hur man smittas eller lever så har man samma rättigheter till vård och omsorg. Om man är homosexuell eller heterosexuell, om man är narkoman, så har man samma människovärde. Ingen ska få döma någon eller på något sätt kränka en individ för dess livsstil. Låt ingen sätta sig på dig och om någon ska sätta på dig eller du sätta på någon så använda kondom.

Jag träffade Andy hösten 1996 för en intervju. Han bad mig hälsa Er följande:

HIV bryr sig inte om vem du är
Så du måste bry dig om HIV
Ha aldrig osäker sex
Det är ditt liv
Låt det aldrig bli HIV/’s liv
Då har du förlorat

hiv
Ett tecknat virus
© Morticia

linje

En sak till mina vänner

Safe 6

Lova mig det!

linje

Läs gärna Min uppsats, och lär av den! Men behöver Du en uppsats med Dig som författare så skriver Du en egen.

Nedan är sidorna om Hiv/Aids samlade:

Tillbaka till Hiv & Aids Index
Upptäckten av HIV/AIDS
Smittvägar/Riskgrupper/Riskbeteende
Sjukdomssymptom/Sjukdomsförlopp
Behandling nu och i framtiden
Förebyggande/Skyddsåtgärder
HIV/AIDS arbete i Sverige
Ordförklaring
Organisationer och myndigheter som arbetar med Hiv/Aids
Intervju med Andy
Intervju med David
Litteraturtips - min källförteckning
Tips på försvar om någon upptäcker Dig på mina Hiv/Aids sidor
Medical Hiv/Aids News
Medical News
Hiv/Aids FAQ - Frågor och svar om Hiv/Aids-sidan

Innehållet på dessa sidor är enbart till för informationsbruk.
Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning, behandling av legitimerad läkare, sköterska, etc.
Det är inte heller avsett att användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.
Om Du har frågor om Din sjukdom, symptomen eller behandling bör Du alltid konsultera Din läkare, vårdcentralen eller liknande.

Index - QuickIndex - E-mail © 1982-2015 Morticia