skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:17:17

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje  rubrikbild - Morticia's Endometrios Ordlista

Morticias Endometrios Ordlista

Denna sida är olämplig att titta på i Lynx, textsurfning. Det innebär även att synskadade inte kan använda den. Du som är det får maila mig istället.

Det kan förekomma en del fel på sidan.
Maila om du hittar något som är felaktigt eller har du några ord som ska in?

Söka?
Man kan använda browserns/surfprogrammets inbyggda sökfunktion för att leta i texten på sidan.
I Netscape, Opera, Mozilla och Internet Explorer som jag har eller har haft installerade trycker man på Ctrl-knappen och bokstaven F, eller väljer Edit (Redigera) menyn och sen Find, Find in Page eller Sök.
En dialogruta kommer fram och där skriver in ordet man letar efter och klickar en på OK eller trycker på enter-knappen (den stora "radbrytarknappen").

Välj ordets begynnelsebokstav
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
English / Latin
  Svenska

A   UPP
Abdomen
  Buk, bukhåla
Se även Kvinnans bäcken

Adenomyoma
A nodule that forms around tissue of the inner uterus (endometrial tissue) as a result of adenomyosis.
Adenomyomata: Plural form of adenomyoma.
 
 

Adenomyosis, Endometriosis interna, Endometriosis uterina, Adenomyosis uteri, adenomyometritis
Endometrial tissue growth deep in the uterinewall. This is a common benign condition of the uterus in which the endometrium (the mucous membrane lining the inside of the uterus) grows into the myometrium (the uterine musculature located just outside the endometrium). The endometrium and myometrium under normal circumstances live adjacent to one another as discrete neighbors. In adenomyosis, the endometrium trespasses upon the myometrium. The myometrium may respond to this intrusion with muscular overgrowth. If an island of endometrial tissue is contained and circumscribed within the myometrium, it forms a nodule called an adenomyoma
Adenomyosis is made up of
adeno = gland +
myo = muscle +
osis = disease, problem, abnormally a condition of

A condition of glandular tissue (referring to the endometrium) in the muscle (the myometrium).
Adenomyosis goes by several other names including Endometriosis interna, Endometriosis uterina, Adenomyosis uteri, adenomyometritis.
  Adenomyos
Endomstriosvävnad som växer inuti livmodermusklaturen.
Se även Endometrios - Fakta

Adhesions
Fibrous bands of scar-like tissue that form between two surfaces inside the body.Scar tissue that binds two surfaces normally apart from each other. They develop, much like a web, around an area of endometriosis.
  Adherens
Fibrosen (bindväv) runt endometriosvävnaden är mycket tät och fast och kan orsaka hårda sammanväxningar, s.k.. adherenser.

Amenorrhea
Absence of menstruation
  Amenorré
Utebliven menstruationsblödning. Målet för de flesta behandlingar mot endometrios är att "stänga" så endometriosvävnad och cystor kan torka ut.

Anabolic
A body-building hormone
  Anabol
Uppbyggande
Analgesic
Drug och other substance that relieves pain
  Analgetica
Smärtstillande läkemedel. Se mer på Behandling

Androgens
The male sex hormones that are responsible for producing the male characteristics such as facial hair and a deep voice
  Androgener
Manliga könshormoner

Anovulation
Failure to ovulate
  Utebliven ägglossning

Antibody
Part or the immunesystem; a cell that attacks a specific target known as an antigen
  Antikroppar
Del av immunsystemet. En cell som skyddar kroppen mot ett visst mål. Ex. Antikroppar mot en viss sjukdom byggd upp efter att man haft den eller blivit vaccinerad mot den

Antigen
Any substance, most often a protein; that can cause formation of antibodies; signals the immunesystem to prepare to react.
  Antigen
Ämnen som framkallar aktivitet i kroppens immunologiska försvar, t.ex. kemiska ämnen i cellväggen hos bakterier eller bakteriegifter. Sätter igång bildandet av antikroppar.

Anus
The end of the alimentary canal. The point at which feces pass to the outside.
  Analöppning
sist delen på mag-tarmkanalen. Avföringen tömms via ändtarmen och Analöppningen.
Se även Kvinnans bäcken

Appendix
  Bihang, oftast blindtarmens bihang
Se även Kvinnans bäcken

Atrophy
Wasting away of tissue, decreasing in size
  Atrofi
Förtvina, Förminska

Atypical implant
An implant of endometriosis that as yet has little or no old blood deposited in it and is usually clear, white, orange or red in colour. Sa also Classical Implant
  Avvikande Härd
En härd av endometriosvävnad som än så länge innehåller lite eller inget alls gammalt blod. Vanligtvis är de genomskinlig, vit, orange eller röd i färgen. Se även Classical Implant

Autoimmunity
A condition in which immune cells mistakenly sense the body’s own tissue or cells as foreign and attacks them; results in inflammation and various autoimmune disease such as rheumatoid arthritis
  Immunreaktion
Ett tillstånd där immunförsvaret tar kroppens egen vävnad för okänd vävnad och reagerar med inflammation. Ex. reumatiska sjukdomar.

B   UPP
Benign
NOT malignant
  Benign
Inte Malignant. D.v.s. ej cancer.

Bilateral
Both sides
  Dubbelsidig
Belägen på båda sidorna

Biopsy
Removal and microscopic examination of a piece of tissue in order to make a diagnosis
  Biopsi
vävnadsprov som tas från ett område på kroppen för att undersöka och fastställa en diagnos

Bladder
Sac that collects and stores urine
  Urinblåsa
Se även Kvinnans bäcken

Bowel
se Intestens
  Tarmar
Se Intestens och Kvinnans bäcken

Broad ligaments
Folds of peritoneum attached to the sides of the uterus
  Breda livmoder ligamenten
De band sitter på varsin sida av livmodern och håller fast den i nedre bäckenet

C   UPP
Carbon dioxide laser
A type of laser used in laparoscopic surgery
  Koldioxid laser
En typ av laser som används vid laparoskopi

Carcinoembryonic antigen
Carcinoembryonic antigen (CEA) is a protein found in many types of cells but associated with tumors and the developing fetus. CEA is tested in blood. The normal range is <2.5 ng/ml in an adult non-smoker and <5.0 ng/ml in a smoker.
Benign conditions that can increase CEA include smoking, infection, inflammatory bowel disease, pancreatitis, cirrhosis of the liver, and some benign tumors (in the same organs which have cancers with increased CEA). Benign disease does not usually cause a CEA increase over 10 ng/ml.
The main use of CEA is as a tumor marker, especially with intestinal cancer. The most common cancers that elevate CEA are in the colon and rectum. Others: cancer of the pancreas, stomach, breast, lung, and certain types of thyroid and ovarian cancer.
CEA is useful in monitoring the treatment of CEA-rich tumors. If the CEA is high before treatment, it should fall to normal after successful therapy. A rising CEA level indicates progression or recurrence of the cancer. (Chemotherapy and radiation therapy can themselves cause a rise in CEA due to death of tumor cells and release of CEA into the blood stream but that rise is typically temporary).
"Carcinoembryonic" reflects the fact that CEA is made by some cancers ("carcino-") and by the developing fetus ("-embryonic").
  Carcinoembrynalt antigen

Carcinogenic
Capable of causing cancer
  Karcinogen
kan framkalla elakartad tumör, cancerframkallande

Castration
Removal of the sex glands; oophorectomy in females
  Kastrering
Avlägsnande av körtlarna som producerar könshormoner.

Cavum Douglas, Pouch of Douglas, Douglas’um
See also Cul-De-Sac
  Douglas-säcken
Den del av nedre bukhålans cul-de-sac bukens håligheter mellan rectum och livmoderns bakre vägg.

Cervix, Cervix Uteri
The lowest part of the uterus, protrudes and opens into the vagina
  Livmoderhals
Se även Kvinnans bäcken och kvinnans organ

Chocolate cyst
Large benign tumor of endometrial tissue filled with old blood, seen most frequently on the ovaries.
  Chokladsysta
Stor benign cysta av endometriosvävnad fylld med gammalt blod. Vanligast på äggstockar. Se även Endometrios - Fakta

Chronic
Of long duration and showing little change
  Kronisk
Något som är permanent som förändras mycket lite

Classical implant
An implant of endometrium that is brown to black in colour due to the presence of old blood. See also Atypical Implant
  Härd
En härd av livmoderslemhinneceller som är bruna eller svarta då de innehåller gammalt blod

Coagulation
Clotting; process of chancing a liquid to a solid, as in blood
  Koagulation
Något som stelnar, t.ex. blodet levrar sig

Colon
Large intestine, begins at the end of the small intestine and ends at the rectum
  Tjocktarm
Se Kvinnans bäcken

Colonoscopy
Examination of the colon by meanse of a thin, flexible tube, with a fiberoptice light attached, inserted upward though the rectum
  Koloskopi
Endoskopiskt undersökning av tarmens insida. Ett böjlig en slang, 1,5-2,5 meter med ljus och kamera förs in i ändtarmen, hela tjocktarmen undersöks och övergången till tunntarmen. Prover s.k.. biopsi tas ofta.
Se Undersökningar - Endoskopi och Röntgen

Colopotomy
Surgical procedure in which an incision is made in the vagina behind the cervix
  Kolpotomi
Operativt insnitt i vaginan

Colposcopy
Visualization of the vagina and cervix through a magnifying device
  Kolposkopi
Undersökning som visar insidan av slidan och livmodern.
Se Undersökningar - Endoskopi och Röntgen

Conservative surgery
  Konservativ kirurgi, operation
Bevarande. Avlägsnande av endometriosvävnad, sammanväxningar etc. Men man låter äggstockar, äggledare, livmoder vara kvar om det är möjligt.

Constipation
  Förstoppning

Corpus Luterum
The yellow sac left on the ovary after the ovum has been released from the follicle. It produces progesterone during the second half of the menstrual cycle
  Gula Kroppen
En hormonavsöndrande del av äggstocken bildat av en äggfollikel.

Cryosurgery
Destruction of tissue by freezing
  Krypokirurgi
fryskirurgi

CT Scan
Computerized tomography; computer-analyzed tredimensionell X ray examination of a layer of tissue
  CAT skanning
röntgenmetod, datortomografi

Cul-de-sac
An anatomic cul-de-sac is a blind pouch or cavity that is closed at one end. Cul-de-sac, aside from being any "blind pouch or cavity that is closed at one end," is used specifically to refer to the rectouterine pouch (the pouch of Douglas), an extension of the peritoneal cavity between the rectum and back wall of the uterus. The highly sensitive area behind the cervix. Space between the uterus and rectum that forms a pounch. Fo`ssa Douglasi
  Cul-De-Sac, Douglas-säcken
Den del av nedre bukhålans cul-de-sac bukens håligheter mellan rectum och livmoderns bakre vägg, livmoderns nedre ligamenten och vecket mellan livmodern och urinblåsan

Cyst
Closed cavity or sac, usually containing liquid or semisolid material
  Cysta
Onormal blåsbildning med vägg ofta innehållande en vätska eller halvflytande materia, ex. blodfylld cysta, chokladcysta. Se även Endometrios - Fakta

Cystitis
Inflammation of the bladder
  Cystit
Inflammation eller katarr i urinblåsan

Cystoscopy
Examination of the bladder in which a tube with a fiberoptic light attached, is inserted into the bladder through the urethra
  Cystoskopi
Se Undersökningar - Endoskopi och Röntgen

D   UPP
Dense Adhesions
Adhesions that are thick and unyielding
  Tät adherens
Tät och orörlig sammanväxning

Diathermy
Destruction of tissue by burning
  Diatermi
Metod att via elektrisk ström åstadkomma hög värme som bl.a. används inom kirurign

Dilation and curettage (D & C), Abrasio
minor operation in which the cervix is expanded and a surgeon scrapes tissue from the inside of the uterus.
  Skrapning, Kyrettage
Vid detta ingrepp vidgar man slidan och via livmoderhalsen skrapar man livmoderslemhinnan. Används för att diagnosera riklig menstruation och för att utföra abort. Samt efter missfall då det kan finnas vävnad kvar från fostret.

Dissect
Cut apart or separate
  Dissektion
Särskiljande av vävnader och organ

Douglas’um, Cavum Douglas, Pouch of Douglas
See also Cul-De-Sac
  Douglas-säcken
Den del av nedre bukhålans cul-de-sac bukens håligheter mellan rectum och livmoderns bakre vägg.

Dyschezia
Painful bowel movements (constipation due to abnormal coordination of the mechanics of defecation)
  Dyschezi
Smärta vid tarmrörelser samt avföring

Dysfunction
Disturbance of abnormality in the normal function of tissue, organ och system.
  Dysfunktion
Störd funktion

Dysmenorrhea
Painful menstruation
  Dysmenorré
Menstruationssmärtor

Dyspareunia
Painful sexual intercourse
  Dyspareuni
Samlagssmärtor


Dysplasia
Abnormal development of cells; possibly a precursor to cancer
  Dysplasi, missbildning

Dysuria, Dyspuri
Painful urination
  Smärtsam urinering

E   UPP
Ectopic
Something which is misplaced or found in an abnormal area
  Ektopisk
fel belägen, utanför

Ectopic Endometriosis
Endometriosis found in intestines, Urethra, umbilicus, bladder, kidney, scartissue
  Extragenital Endometrios
Endometrios är lokaliserad till de organ som INTE är könshormons- eller antikönshormonskänsliga. D.v.s. till tarmarna, urinvägarna, ljumske, lår, Navel, Ärr m.fl. Lungor, gallblåsa njure är ovanligt, men det finns rapporterade fall.

Ectopic Pregnancy
a fertilized egg becoming implanted outside the uterus, often in one of the fallopian tubes.
  Ektopisk graviditet, Extrauterint, Utomkvedshavandeskap
Ett befruktat ägg fastnar utanför livmodern, oftast i äggledaren, kan bli ett livhotande tillstånd då inre blödningar kan uppstå när äggledaren spricker då fostret växt ett tag

Electrocauterization
Method of destroying endometriosis by burning it with a wire heated by electric current
  Elektrokauterisation
etsning, bränning och förstörande av vävnader genom ett metallinstrument som är upphettat med elektrisk ström

Endocrine system
Network av glands (thyroid, pituitary, pancrease, ovaries and testicles) and other structures that secret hormons
  Endokrina systemet
Körtel eller organ som avsöndrar sitt hormon direkt till blodet. T.ex. hypofysen, äggstockar, testiklar, bukspottkörteln, sköldkörtlen.

Endometrial
Refers to something that is composed of the endometrium, or something that is composed if the tissue which makes up implants and cysts of endometriosis
  Livmoderslemhinna

Endometrioma (plural: Endometriomata)
cyst filled with blood that is the result of endometrial tissue developing in an ovary.
  Endometrioscysta
Se även Endometrios - Fakta

Endometriosis
a condition in which the cells that usually line the inside of the uterus are found outside the uterus, leading to internal bleeding, scar tissue, and pain, among other problems.
end = inside
metra = womb
osis = disease, problem, abnormally

  Endometrios
Tillstånd då celler från livmoderslemhinnan återfinns utanför livmodern. Vilket leder till blödningar, sammanväxningar, smärtor, ärrvävnad, infertilitet mm.
Se Endometrios - Fakta

Endometriosis interna, Endometriosis uterina, Adenomyosis, Adenomyosis uteri, adenomyometritis
Se Adenomyosis
  Adenomyos
Endomstriosvävnad som växer inuti livmodermusklaturen.
Se även Endometrios - Fakta

Endometrium
Tissue that lines the uterus and builds up and sheds each mouth in response to hormonal stimuli
  Livmoderslemhinna
Se kvinnans organ

Endorphins
Naturel substance that diminished pain perception
  Endorfiner
Smärtstillande ämnen som kan liknas med kroppens eget morfin

Estradiol
major type of estrogen secreted during the menstrual years
  Östradiol
Naturligt Östrogen

Estrogens
Female sex hormone
  Östrogener
Kvinnliga könshormoner

Etiology
Cause
  Etiologi
(Läran om) sjukdomsorsak (er)

F   UPP
Fallopain tube, Tuba Uteria, Salpnix
  Äggledare
Se kvinnans organ

Fiberoptice
Bundle of glass fibers that conducts light, used in surgical instruments to visualize parts of the body
  Fiberoptik

Fibroids, Myoma
Noncancerous tumor of the body of the uterus; also called Myoma (plural: myomyata) Leiomyoma, Leiomyomata and Fibromyoma.
  Myom
Godartad tumör som växer i livmoderväggens muskulatur. Myom kan förekomma som en enda stor svulst eller som ett större eller mindre antal knutor av varierade format. Ibland blir ett myom så stort att livmodern trycker på omgivande organ och inkräktar på deras utrymme och funktion. Myom kan orsaka menstruations rubbningar, t.ex. smärtor och oregelbundna eller alltför kraftiga blödningar. De kan också störa en graviditet eller förhindra en sådan. Man föredrar vanligen att låta små myom vara ifred, förutsatt att de inte ger några nämnvärda symptom. Stora myom kan behöva avlägsnas operativt, oftast i form av en s.k. hysterektomi, dvs. hela livmodern utom möjligen själva livmodermunnen avlägsnas. Efter klimakteriets inträde brukar myom vanligen tillbakabildas och skrumpna.

Fibromyalgia
Painful condition of the connective tissue. Sometimes seen in women with endometriosis
  Fibromyalgi
Muskelsjukdom som ger svåra smärtor. Förekommer ibland tillsammans med Endometrios

Fimbriae
The fringed outer ends of the fallopian tubs
  Fimbria
Fimbriae tubae uterinae; fransarna i äggledarna

Follicle
Clumps of cells in the ovary containing an immature egg
  Follikel, äggblåsa

Fornix
Area of the vagina that meets the cervix
  Fornix, valv
Fornix vaginae: slidans översta välvda del

Fossa
  Grop 

Fo`ssa Douglasi
se: Cul-de-sac

  Douglas-säcken
Den del av nedre bukhålans cul-de-sac bukens håligheter mellan rectum och livmoderns bakre vägg.

Frequent
  Frekvent
Vanligt, ofta förekommande

G   UPP
Gastrointestinal, GI
Pertaining to the stomach and intestines
  Mag- tarm
Magsäck, tarmar

Gonadotropin
Hormones produces by the pituitary gland that stimulate the sex glands
  Gonadotropin
Hormon som tillverkas av hypofysen för att stimulera könskörtlarna

Gonadotropin Releasing Hormones, GnRH
A hormone produced in the hypothalamus that directs the pituitary to release follicle stimulation hormone and luteinizing hormone
  Gonadotropin-frisättande hormon, GnRH
Ett hormon som tillverkas i hypofysen som signalerar till könskörtlarna att frisätta follikelhormon

Gonadotropin Releasing Hormone Agonist, GnRH Agonist
Drugs that decrease estrogen levels and are used as a temporary treatment to shrink fibroids or to shrink them before surgical removal. GnRH analogs may cause symptoms that women normally experience during menopause. After treatment has stopped, fibroids often return to their pretreatment size.
  GnRH Agonist
Preparat som minskar halten av östrogen och används för att minska endometriosvävnaden. Används ibland före operation. Behandlingen är ofta effektiv, och många blir smärtfria. Bieffekterna är klimakteriekänningar, som vallningar, svettningar, torra slemhinnor.
Se Endometrios - Behandling

GnRH Antagonist
These medicication produce an immediate inhibition of the gonadotropin release.
Thus differ from the GnRH agonists (Goserelin, Nafarelin, Triptorelin, Buserelin, Leuprorelin) in that they produce an immediate inhibition of the gonadotropin release.
  GnRH Antagonist
Har en direkt inhibitorisk verkan på hypofysens gonadotropa celler.
På så vis skiljer sig GnRH antagonisterna sig från GnRH agonistererna (Goserelin, Nafarelin, Triptorelin, Buserelin, Leuprorelin) genom att dessa verkar snabbare.

Gynaecology
  Gynekologi
Läran om sjukdomar i de kvinnliga könsorganen

H   UPP
Hormone
Chemical substance produced by the endocrine glands that regulate various body processes.
  Hormon
En kemisk substans som produceras i det endokrina systemet och reglerar de olika kroppsfunktionerna.

Hormone Replacement Therapy, HRT
Drug therapy that supplies the body with oestrogen and/or progesterone after menopause. Estrogen replacement therapy (ERT) is used to treat menopause.
  Postmenopausal Substitutionsbehandling, "Add-Back"
Läkemedelsbehandling som tillför kroppen östrogen och/eller progesteron, gestagen efter menopausen. Detta för att minska risken för benskörhet samt minska de känningar som bortfallet av östrogen kan ge.

Human Chorionic Gonadotropin, HCG
Hormone secreted by the placenta during pregnancy that maintains the corpus luteum and preserves the pregnancy. A human hormone made by chorionic cells (in the fetal part of the placenta), hCG is directed at the gonads and stimulates them. hCG becomes detectable (by immunologic means) within days of fertilization and forms the foundation of the common pregnancy tests.
  Humant Chorion Gonadoptropin, HCG, Graviditetshormon
Hormon som utsöndras från moderkakan under graviditeten. Visar en graviditet efter några dagar i ett s.k.. graviditetstest (urinprov)

Hypo-Oestrogenic
Low levels of oestrogen in the body
  Låg nivå av östrogener i kroppen

Hypotension
Low blood pressure
  Hypotension
Lågt blodtryck

Hypothalamus
A body attached to the pituitary gland that controls production and release of hormones in the pituitary
  Hypotalamus
Mellanhjärnans nedre del, Som styr känsloliv, vätskebalans, sömn, aptit

Hysterectomy
surgical removal of the uterus.
  Hysterektomi
Avlägsnande av livmodern, och ibland även äggledare, äggstockar.

Hyperparathyroidism
Abnormaly increased activity of the parathyroid gland causing loss of calcium and phosphorus
  Hyperparatyreoidism
Sjuklig överproduktion av parat(yreoidea)-hormon med hyperkalcemi vilket ger ökad risk för bl.a. osteopeni (urkalkning av benvävnad)

Hyperplasia
Abnormal multiplication of normal cells.
General term for an increased number of cells in any tissue of the body. When this occurs in the uterus, it is called endometrial hyperplasia. This condition may be precancerous, but doctors have no way of predicting whether or not it will be.
  Hyperplasi
Onormal ökning av normala celler

Hypertension
High bloodpressure
  Hypertoni
Högt blodtryck

Hysterosalpingography (HSG)
an X-ray showing the inside of the uterus and the fallopian tubes.
  Hysterosalpingografi
Kontraströntgen av livmoder och äggledare.
Se Undersökningar - Endoskopi och Röntgen

Hysteroscopy
Insertion of a scope to visualize the interior of the uterus
  Hysterokolposkopi
Undersökning av livmodern med ett smalt instrument

Hysterotomy
  Hysterotomi
Insnitt i livmodern. t.ex. kejsarsnitt

I   UPP
Implants
term used to describe small, flat endometrial tissue growths outside of the uterus.
  Härdar
Främmande materia
Se även Endometrios - Fakta

In situ
In the original position, e.g.; cancer that has not metastasized
  På Plats
Något som inte spridit sig

In Vitro Fertilisering / Embryo Transfer, IVF/ET
  In Vitro Fertilisering / Embryo Transfer, IVF/ET
Provrörsbefruktning

Incontinence, Incontinentia
inability to control urination.
  Inkontinens
oförmåga att kontrollera urinblåsan och/eller ändtarmens slutmuskel.

Infertility
Inability to conceive after one year of unprotected sexual intercourse
  Infertilitet
ofruktbar

Inguinal canal
Canal in the abdominal wall that contains the uterine round ligaments
  Inguinalkanal
Kanal som innehåller ligament som går från livmodern till bäckenbotten

Insomnia
  Sömnlöshet

Intestens, Intestinum
Tubular part of the digestive tract that extend from the stomach to the rectum through which digested food is passed. Nutrients are absorbed from the small intestines, water is absorbed from the large intestines
  Tarmar

Intestinum, Intestens
se Intestens
  Tarmar

J   UPP
 
   

K   UPP
 
   

L   UPP
Labia Majora, Labia Majora Pudendi
  Yttre blygdläppar
Se Kvinnans bäcken

Labia Minora, Labia Minora Pudendi
  Inre blygdläppar
Se Kvinnans bäcken

Laparotomy
Major abdominal surgery
  Laparotomi
Bukoperation

Laproscopy
insertion of an instrument called a laparoscope through an incision in the navel so that it can be used to see and, sometimes, to remove fibroids from the outside wall of the uterus. This procedure is also used to identify the presence and extent of endometriosis. Having located patches of endometriosis, a surgeon can then determine where to make incisions through which to burn or vaporize the patches or cut away scar tissue.
  Laparoskopi
Kallas även för titthålsoperation.
Se Undersökningar - Endoskopi och Röntgen

Laser
Highly concentrated beam of light used to repair or destroy tissue
  Laser
Koncentrerat ljus som används bl.a. vid operation

Laser surgery
An operation involving the use of a laser beam instead of a knife to cut and destroy tissue
  Laserkirurgi
En operationsmetod där laser används istället för skalpell till att skära och ta bort vävnad.

Lesions
Describes patches or colonies of misplaced endometrial tissue. Also known as Endometrioma
  Endometrioscysta
Lesion = Skada, Sjuklig förändring.
Se även Endometrios - Fakta

Ligament
A tough band of fibrous tissue that joins two areas of the body and helps to hold them in place
  Ligament
Ex: Ledband: som håller ihop skelettdelar i en led

Luteinization
Process by which the ovarian follicle becomes a corpus luteum
  Luteinisering
Äggblåsan blir en gulakropp.

Luteinizing hormone
  Luteiniseringshormon, LH,
Ett gonadotropt (könskörtelpåverkande)hypofyshormon som stimulerar utvecklingen av Gulakropparna i äggstockarna.

Lysis
Destruction, Surgially cutting up, breaking or dividing
  Förstörande, bortrensning av sammanväxningar

M   UPP
Membrane
A layer of thin elastic tissue that covers the surface of some organs and lines the cavities of the body.
  Membtan
Tunn hinna

Menarche
The first menstruation
  Menarche
Första menstruationen

Menopause
literally, the cessation of menstruation. Menopause causes a decrease in estrogen production, which may result in or worsen osteoporosis.
  Menopaus, Klimakteriet
Den period i kvinnas liv då östrogenproduktionen avtar. Och menstruationsblödningarna upphör. En del kvinnor passerar klimakteriet utan några psykiska och fysiska besvär. Medan andra samlar på sig en mängd.
Klimakteriekänningar:
Blodvallningar. Nattsvettningar, Torra slemhinnor i underliv, Skeletturkalkning - benskörhet, Humörsvängningar, Depression, Ångest, Huvudvärk, Minskad sexlust, Sömnrubbningar, Håravfall, Torr hud
En del behandlingar mot endometrios ger dessa symptom som biverkan.
Se även: Endometrios - Behandling

Menorréa
Menstruation, periods
  Menorré
Menstruation, Månadsblödning

Menorrhagia
An excessive flow of blood during menstruation
  Menorragi
Onormalt riklig menstruation

Menorrhalgia
Difficulty during menstruation, including premenstrual distress, pelvic pain and dysmenorrhea
 
Menstruationssvårigheter, Premenstruella spänningar (PMS), menstruationssmärtor och buksmärtor

Menstruation
The monthly flow of blood and endometrial tissue from the uterus via the vagina. That is the monthly period.
Cyclic shedding of endometrium
  Menstruation
Månatlig blödningar som resultat av att livmoderslemhinnan växer sig tjock

Metorrhagia
Bleeding between periods
  Metrorragi
Mellanblödningar, olaga blödningar

Myoma, Fibroids
Noncancerous tumor of the body of the uterus; also called myoma (plural: myomyata) or leiomyoma.
  Myom
Muskelknuta Muskelknuta se Fibroids

Myomectomy
Surigal removal of the myoma (fibroid)
  Myomenukleation
Kirugiskt ingrepp där man avlägsnar myom

Myometrium
muscular wall of the uterus.
  Livmoderns muskulatur

N   UPP
Narcotic
Analgesic drugs that has a potential for addiction
  Narkotisk
Smärtstillande preparat med hög risk för beroende

Nausea
  Illamående

Necrosis
Tissue death, usually in a localized sites as a result of disease
  Nekros
Vävnadsdöd

Neoplasia
New abnormal cell growth
  Neoplasi
Svulstartad nybildning

Nocturia
Urinary frequency at night
  Nokturi
Nattliga urinträngningar

Nodules
Small, firm limp of tissue. Term used to describe knot-shaped formations of endometriosis.
  Knuta
Se även Endometrios - Fakta

NonSteroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAID
Drugs to treat inflammation and pain
  Icke-steroida antiinflammatoriska /antireumatiska medel
Ex: Naproxen, Ibuprofen
Se även: Endometrios - Behandling

O   UPP
Oestrogen
A female hormone produced by the ovaries that stimulates the endometrium to grow and thicken
  Östrogener
kvinnliga brunstframkallande könshormoner, bildas i äggstockarna i moderkaka binjurebark och testiklar

Oophorectomy
removal of one or both ovaries. Castration.
  Oophorektomi, Ooforektomi
Avlägsnande av en eller båda äggstockarna. "Kastrering"

Osteporosis
  Osteporos
Benskörhet, urkalkning av skelettet

Ovary, Ovarium
one of the pair of reproductive glands in women. Ovaries produce both estrogen and progesterone.
  Äggstock
Se kvinnans organ

Ovulation
The expulsion of the mature ovum from the ovary
  Ägglossning

Ovum (plural: Ova)
Egg
  Ägg

P   UPP
Palpate
To feel with hands
  Palpera
Undersöka med händerna

Pap Smear
Used to detect abnormal cells, most frequently in the cervix
  Cellprov
Från livmoderhalsens celler

Pelvic
  Bäcken, bäckenben
Se Kvinnans bäcken

Pelvic cavity
The part of the abdominal cavity where the reproductive organs are located
  Bäcken håla

Pelvic Inflammatory Disease, PID
Inflammation from infection that can scar the fallopian tubes, which carry eggs from the ovaries to the uterus; the condition can sometimes cause sterility.
   

Pelvic Exam
A routine gynaecological examination if the reproductive organs in which the organs and their supporting ligaments are felt or palpated by the doctor
  Gynekologisk undersökning
Se även Gynekologisk undersökning

Perinemum
Space between the vaginal opening and the anus
  Bäckenbotten
Se Kvinnans bäcken

Peritoneum
Thin membrane covering the walls of the abdomen and pelvis; the organs contained within the abdomen
  Bukhinna
Se Kvinnans bäcken

Periods
See also Menstruation
  Mens

Pituitary gland
The gland located at the base of the brain which secrets and stores a numbers of hormones (including follicle stimulation hormone and luteinizing hormone) that affect the thyroid and reproductive and other organs.
  Hypofys
Hypofysen sitter under hjärnan och den tillverkar och styr produktionen av många hormoner. Sköldkörtlen, äggstockar, testiklar är några exempel.

Polycystic Ovaries, PCO
Ovaries that contain an excessive numbers of follicles
  Mångcystiska äggstockar
Äggstockar som innehåller ett stort antal äggblåsor, cystor

Polycystic ovarian disease
Simultaneous formation of many cysts on both ovaries; also called Stein-Leventhal syndrome
  Polycystic ovarian disease
Samtidigt bildande av många cystor på båda äggstockarna. Kallas även Stein-Leventhal syndrome

Polymenorrhea
Menstrual cycle shorter than tree weeks
 
Menstruationscykel kortare än 3 veckor

Posterios
In back; behind
  Bakre

Pouch of Douglas, Cavum Douglas, Douglas’um
See also Cul-De-Sac
  Douglas-säcken
Den del av nedre bukhålans cul-de-sac bukens håligheter mellan rectum och livmoderns bakre vägg.

ProctoscopyInsertation
of a lighted scope or speculum to examine the rectum
  Proktoskopi
Undersökning av ändtarmens inre

Progestorone
Corpus Luteum hormone, A female hormone produced by the corpus luteum in the second half of the menstrual cycle which prepares the lining of the uterus for implantation of the fertilised ovum.
  Progesteron
Gulakroppshormonet, ett hormon som förbereder och vidmakthåller en graviditet och förhindrar ägglossning

Prostaglandin
Substance found in semen, menstrual fluid and body tissues. Contracts the uterus and other smooth muscles. Can lower blood pressure and affect the action of certain hormones
  Prostagladin
Omättade fettsyror som återfinns i många organ

Pseudomenopause
Chemical stimulation of hormones to mimic menopause. A treatment of endometriosis
  Falsk menopaus
Kemiskt simulation av menopausen. En behandlingsform mot endometrios

Q   UPP
Quack
A person who pretends to be able to diagnose or heal people, but is unqualified and incompetent.
  Kvacksalvare
Person som utger sig för kunna ställa diagnos och bota personer. Men är okvalificerad och inkompetent.

R   UPP
Radical surgery
  Radikal kirurgi, operation
Avlägsnande av livmoder, äggledare och äggstockar.

Rectovaginal septum
The membrane that separates the vagina and the rectum
  Skiljeväggen mellan vaginan och analen


Rectum
  Ändtarm
Se Kvinnans bäcken

Reflux, Retrograde menstruation
The back-up of backward flow of the menstrual fluid through the fallopian tubes and out inte the pelvic cavity.
  Retrograd menstruation
Menstruationsblod och livmodervävnad förs via äggledaren ut i bäckenhålan

Retroflexed
Bent backwards
  Retroflexion, Tillbakaböjning

Retrograde menstruation, Reflux
The back-up of backward flow of the menstrual fluid through the fallopian tubes and out inte the pelvic cavity.
  Retrograd menstruation
Menstruationsblod och livmodervävnad förs via äggledaren ut i bäckenhålan

Retroperitoneal
Behind the peritoneum
  Retroperitoneal, Bakom bukhinnan

Retroverted
Tilted backwards
  Bakåtvänd

Round ligament
Band of tissue that suspends the uterus
 
Ligamenten som håller fast livmodern

S   UPP
Sacrum, Sa´crum
The large central bone at the base of the spine that forms part of the pelvis
  Korsbenet

Sacro-uterinligament
Bands off tissue that help support the uterus
  Sakro-uterinligament
Ligament mellan korsbenet och livmoder

Salpingectomy
Removal of a fallopian tube
  Salpingektomi
Avlägsnande av äggledare

Salpingo- Oophorectomy
removal of the fallopian tubes and the ovaries.
  Salpingo-Oophorektomi Avlägsnande av äggledarna och äggstockarna

Salpnix, Tuba Uteria, Fallopain tube
  Äggledare
Se kvinnans organ

Steroid
A group of hormones which includes oestrogen, progesterone and the androgens and other biologically active compounds
  Steroider
könshormoner och binjurebarkshormoner

Severe
  Svår, Allvarlig

Sigmoid colon
Lower part of the large intestines located in the pelvis and extending to the rectum
  Sigmaformad del av tjocktarmen

Sigmoidoscopy
Insertion of a tube called sigmoidoscope, with fiberoptic light attached, through the rectum to examine the sigmoid colon
  Sigmoidoskopi
Endoskopiskt undersökning av tarmens insida.

Speculum
Intrument used to open or widen a passageway, most often the vagina to view the contents
  Spekulum
Instrument som förs in i kroppshålor och -kanaler för att hålla väggarna isär vid undersökning eller behandling. t.ex. vaginalspekulum

Spontanieous abortion
Miscarriage
  Spontan abort, Missfall

Stenosis
Narrowing
  Stenos, Förträngd

Surface
  Yta

Surgical menopause
Menopause brought about by surgical removal of the ovaries
  Kirurgisk menopaus
Menopaus som inträder efter att man avlägsnat äggstockarna kirurgiskt

T   UPP
Tens, TNS
Transcutaneous electrical nerve stimulation
  Tens, TNS
Transkutan elektrisk nervstimulering. Se mer på Behandling

Testosterone
  Testosteron
testiklhormon som avsöndras av testiklarna och i mycket ringa mängd även av kvinnans äggstockar, en steroid

Tissue
Mass of cells forming one structure of which the body is composed
  Vävnad

Tuba Uteria, Salpnix, Fallopain tube
  Äggledare
Se kvinnans organ

U   UPP
Ultrasound
A procedure in which high-frequency sound waves are used to detect abnormalities in the body
  Ultraljud

Umbilicus, Navel
  Navel
Se Kvinnans bäcken

Uterine suspension
Shortening and reposition of uterine ligaments to hold the uterus up and out of the cul-de-sac in an attempt to prevent formation of adhesions
 
Operationmetod då man hänger upp livmodern genom att korta av de ligament som blivit uttöjda. Behandling av livmoderframfall.

Utero-sacral ligaments
Bands off tissue that help support the uterus
  Sakro-uterinligament
Ligament mellan korsbenet och livmoder

Utero-sacral neurectomy
An operation to cut the nervs that transmit pain fram the uterus to the brain
   
Operationmetod där man skär av de nerver som leder smärtan från livmoders till hjärnan

Uterus, Utetra
Pear-shaped muscular organ that hold and maintain the fetus (unborn baby) during the pregnancy
  Livmoder
Se Kvinnans bäcken och kvinnans organ

Ureter, Uretär
The tube that drains the urine from the kidney into the bladder
  Urinledare
Leder urinen från njurarna till Urinblåsan.
Se Kvinnans bäcken

Urethra
The tube that drain the urine from the bladder to the outside
  Urinrör
Se Kvinnans bäcken

V   UPP
Vagina
The muscular canal that connects the cervix to the external genitala of the body
  Slida
Se Kvinnans bäcken

Vaginismus
Muscle spasm at the opening of the vagina that hinders penetration during sexual intercourse
  Vaginism
Överkänslighet i slidan, ofta med svåra kramper t.ex. vid samlag

Vaporization
Destruction of tissue by instant boiling of water inside the cells with laser or electrsurgical knife
  Vaporation
Avdunsta

Visceral
Referring to abdominal organs
  Visera, Inälvor

Vulva
The external female genital organs
  Vulva
Kvinnans yttre könsorgan. Inre och yttre blygdläppar.
Se Kvinnans bäcken

W   UPP
Womb
Uterus
  Livmoder
Se Kvinnans bäcken och kvinnans organ

X   UPP
X-ray
High-energy radiation; radiation with waves shorter than those of visible light.It is used in low doses for making images that help to diagnose diseases, and in high doses to treat cancer.
  Röntgen
Radioaktiva eller joniserade strålar elektromagneskt högenergistrålning med kort våglängd och stor genomträngningsförmåga som bl.a. påverkar fotografisk film (och kan då framkallas till en röntgen bild) och som i hög dos och i kortaste våglängder (s.k.. hård röntgenstrålning) skadar / dödar den levande vävnad som den passerar igenom, en egenskap som utnyttjas vid röntgenbehandling av elakartade tumörer. Motsatsen till den hårda strålningen kallas mjuk röntgen strålning.
Idag förekommer det röntgenundersökningar där röntgenbilden blir en datorbild. Detta gör den lätt att dela med mottagningar och andra sjukhus.

Y   UPP
Yawn
  Jäspa
Vanligt beteende när man är mycket trött. Vilket man blir av läkemedel och av att vara sjuk.

Z   UPP
Zombie
  Zombie, Sömngångare, levande död
En biverkan av många läkemedel jag och många andra med endometrios tar mer eller mindre regelbundet. Man blir slö, okoncentrerad, apatisk, deprimerad, får minnesluckor och tappar ord. Man känner sig som en zombi!

WebMD - Medical Library
WebMD - Diseases and Conditions
WebMD - Women’s Conditions
WebMD/Lycos - Health & Medical Library
MedicineNet.com
Skoldatanätet: Lexin
Skoldatanätet: Lexin - Engelsk-Svenskt lexikon
Skoldatanätet: Lexin - Svensk - Engelsk lexikon


linje

Nedan är sidorna om Endometrios samlade:

De delar av texten som är i denna lila ton utan understrykning är mina erfarenheter. Dessa är invävda lite varstans i texterna och ska inte tolkas som fakta.
Jag är en individ, så min historia är min och andra med samma sjukdom kan må annorlunda. De kan få andra symptom eller biverkningar eller inga symptom alls. Så detta är inte allas sanning utan min sanning

Endometrios - Index  - Introduktion
Endometrios - Fakta  - Vad är, Hur uppstår, Hur påvisar, Bilder
Endometrios - Fakta - Symptom  - En sjukdom med många ansikten
Endometrios - Fakta - Behandling  - Symptomlindring, hormonpreparat, kirurgi
Gynekologisk undersökning - Pelvicexam  - Vad gör dom där nere?
Undersökningar - Endoskopi och Röntgen - Förklaringar och bilder
Hur Ser Endometrios ut?  - Operations/Laparoskopibilder
Endometrios - Ordlista  - Förstå vad dom säger till dig
Endometrios - Litteraturlista  - Böcker från när och fjärran
Endometrios - Länkar  - Lär ännu mer
Tips som gör livet enklare!  - Hur man klarar livet med endometrios!
Smärta - Mankoskis Smärtskala  - Hjälp för att lära sig sin smärta
Smärtenkät  - Verktyg för att lära sig leva med smärta
Symptomkalender  - Verktyg för att lära sig sin sjukdom

Bilder tagna under Zoladexbehandlingen  - känsliga bör undvika sidan !!!

Medical News - på engelska

Skriva ut sidan! pdf-filer  - för offlineläsning eller utskrift.]
 - Endometrios Överlevnads/SurvivalKit - info - info [06-09-14]
 - Endometrios Smärtskala - info  - Hjälp för att lära sig sin smärta [06-09-14]]
 - Smärtenkät - info  - Verktyg för att lära sig leva med smärta [06-09-14]]
 - Symptomkalender - info  - Verktyg för att lära sig sin sjukdom [06-09-14]
 - Endometrios - Verktygen - info  - De tre ovanstående filerna i en [06-09-14]]
 - Jag har Endometrios - info  - Folder på 2 A4-sidor [06-09-14]

Källförteckningen är en del av länkarna, läkare jag pratat med, böcker på litteraturlistan samt artiklar i tidningar.

Innehållet på dessa sidor är enbart till för informationsbruk.
Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning, behandling av legitimerad läkare, sköterska, etc.
Det är inte heller avsett att användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.
Om Du har frågor om Din sjukdom, symptomen eller behandling bör Du alltid konsultera Din läkare, vårdcentralen eller liknande.

Index - QuickIndex © 1982-2015 Morticia