skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:20:35

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Lite fakta om hemsidan!

Hur navigerar man?

För att nå de olika delarna på hemsidan använder man Menyn till vänster.
Eller QuickIndex som listar alla de undersidor som har koppling till detta hemsidekonto.

Vem skrev detta?

Morticia För familjens skull har jag valt att inte använda mitt efternamn på internet, hoppas ni kan respektera det.
I de fall andra än jag skrivit en del står det tydligt vem som gjort det!

Privacy Policy

Jag, Morticia, skriver dagbok som delvis eller helt läggs ut på min hemsida. Det är en dagbok som skildrar delar av mitt liv.
Det innebär självklart att andra person förekommer i den.
Men inte med namn eller andra uppgifter som gör det särskilt lätt att identifiera personen.

Målet är att inga andras liv ska publiceras, om så sker är det alltid med tillstånd från den eller de personerna. Händelser i mitt liv där andra personer är inblandade redigeras om något för att anonymizera den eller de personerna.

Jag, Morticia kommer inte att sälja emailadresser, publicera personliga e-mail som inte är av sån karatär att publicering utan namn bidrar till något.
Kan vara frågor som många ställer och som då bör läggas på Hiv/Aids FAQ - Frågor och svar om Hiv/Aids-sidan eller något om mig som jag tycker passar utmärkt som krönika eller dagbok.
Eventuella personer som nämns eller avsändare kommer inte att synas.

E-mail om endometrios eller Hiv/Aids har endast jag tillgång till.
De tillfälle jag har besök hemma hos mig där datorn används ser jag till att de inte är åtkomliga. Ert privatliv är ert. Och jag ska inte ändra på det.

Cookie

Sidan där jag själv skriver finns inga cookies,
Men det kan finnas på nyhetssidorna som delvis kommer från Moreover;
Medical News, Medical Hiv/Aids News, WebDeveloperNews, WebmasterTips och VirusNews/VirusWarnings.
Och sen på de sidor ni klickar er vidare till som länkar.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som hämtas upp av webbservern vid besök på en hemsida. Den innehåller information som gör att du kan använda delar av sidan.
En cookie kan också vara ett värde (information om just det aktuella besöket, vilka sidor du besöker på webbplatsen etc) som lagras tillfälligt i minnet på besökarens dator och som tas bort efter besöket.

Om du som användare inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av den funktionen i din webläsare (t. ex. Internet Explorer, Opera, Mozilla, Netscape etc), detta påverkar dock webbplatsernas funktionalitet, dvs. vissa saker på den aktuella webbplatsen fungerar inte.

SFS 2003:389, 6 kap. Integritetetsskydd 18 §
Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.
Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Varför skrev jag det?

Endometriosdelen - För att det inte fanns någon information på svenska på internet 1996 när jag själv fick diagnosen!
HivAidsdelen - En uppsats från 1995 som jag valde att lägga upp på webben.
Dagboken - för att jag inte orkade maila, SMS-a, ICQ-a om hur jag mådde när jag 1997 blev sjukare. Den fyllde en funktion då som nu. Jag kan umgås mer vanligt med vänner och slipper "tjatet" om hur jag mår!
Mina Egna Ord, Tankar & Texter - Åsikter, tankar etc...

Vad vill jag att ni ska tycka eller tro?

Tycka? Att det är intressant och läsa vidare
Tro? *oj* ... på livet!

Varför ska ni tro på detta?

Kontrollera gärna mina källor. Maila om det är något du undrar över. Jag kan tyvärr inte skicka kopior på artiklar, sidor ur böcker etc. Har ej råd och vill följa lagen.

Vill ni veta mer om källkritik, fakta på nätet etc?
Har en samling länkar längst ner på denna sida om PUL, Upphovsrätt, Källkritik etc.

Vem vänder sig informationen till?

Endometriosdelen - Kvinnor med sjukdomen, deras anhöriga, och kvinnor och män i allmänhet.
HivAidsdelen - ALLA! Då alla är människor och kan smittas.
Dagboken - Den är till för mina vänner, och ska inte blandas ihop med faktan på endometriosdelen. (Även om någon påstått att det är exhibitionistiskt att blotta sitt sjukdomsliv så inför hela världen, men endometriosdelen är en egen del och dagboken en del, och dagboken egentligen inte tillför de som söker information om endometrios.)
Mina Egna Ord, Tankar & Texter - oj, vet ej, mina likar?

Vad vill författaren uppnå med sin text?

Endometriosdelen - Att fler får höra talas om sjukdomen som ännu är väldigt anonym. Och att många som har den inte vet något alls om den.
HivAidsdelen - Grundkunskap, både om sjukdomen Aids och hur viruset HIV sprids.
Dagboken är egentligen enbart till för de som känner mig.
Och bör alltså ses som privat.

Innehåller informationen fakta eller åsikter?

Ja, för att se till att det går att ganska faktan så har jag även listor över det jag läst, sidor på nätet, tidningar, böcker etc.
Endometriosdelen - Har två sidor med källförteckning, en med böcker och en med Länkar
Hiv/Aidsdelen har en sida med Hiv/Aids litteratur, en med länkar och sen även en sida med Organisationer och myndigheter som arbetar med Hiv/Aids. Har gjort en Hiv/Aids FAQ - Frågor och svar om Hiv/Aids-sidan

linje

Vilka delar kom till när och varför?

Jag (för jag är en enskild person, inte en förening, företag, grupp eller så där, jag är EN person) började med hemsidan 1995-96. Och har sen dess hunnit uppdaterar, bygga om många många gånger. Nedan är en liten kort förklaring till varför/hur de kom till!
Mitt eget liv är källan till detta. Samt en del från lagar och paragrafer, tolkningsrekommendationer från myndigheter etc.

Dagboken Den kom INTE till för att jag ville blotta mitt privatliv utan för att jag skulle få ett! Den är till mest för mina nära och kära. Den kom till 1997 då jag inte hade tid att skriva personliga rapporter, mail, icqmezz till alla mailvänner. Så den fyllde ett behov snabbt.

Jag kunde skriva roligare saker i mailen till mina vänner än hur jag mår och hur sjukdomen leker i min kropp. Med dagboken kan jag och mina vänner prata om annat, kanske inte alltid roligare men oftast. Jag fick helt enkelt mer privatliv och mer tid till annat.

Många tror att alla som publicerar sitt liv gör det för att blotta sig.
Men vi är en del som gör det av andra skäl.
För att informera om något som kanske är en del av livet?
Som i mitt fall endometrios...

Den kom INTE till för att jag ville blotta mitt privatliv utan för att jag skulle få ett!
Källor/Referenser: Jag, vänner, media, lagar, regler, myndighetsbeslut

Endometriosdelen föddes på hösten 1997 då jag blev sämre i sjukdom. Är den del jag just nu uppdaterar mest. Den är nyss ombyggd för att göra den mer lättläst.
Materialet är från allt jag läst om endometrios de senaste 5 åren. Länksidan kan även ses som en lista över källor då de flesta sidor där har jag läst. Sen är det tidningar, lite från TV, Radio. Så listan är mycket lång.

HivAidsdelen är min "gamla" uppsats från 1995-96 i webtappning, den har legat här sen 1996. Har gjort vissa anpassningar och några få men viktga uppdateringar
Om någon lämnar in uppsatsen i sitt namn så är det inte mitt problem. Jag tar ej ansvar för ev. avstängning, andra ev. straff p.g.a. fusk etc. Att använda den som källa är lagligt och helt oki. Men att stjäla och påstå sig själv gjort den kan få förödande konsekvenser.
Källor finns på sidan Hiv/Aids litteratur
Hiv/Aids FAQ - Frågor och svar om HIV/AIDS-sidan

Projekt Prosa 1997-2001 är också från 1997, En person mailade ut ett ord, som vi sen skrev en text på.

Mina Egna Ord, Tankar & Texter, Blev en samlingssida för Minnen, Tankar, Åsikter, Dikter, Dagbok, Nattens tankar, annat som jag skrivit och det andra skrivit!

QuickIndex byggde jag för att ha alla olika sidor samlade på ett ställe. En äkta egosida, när jag tröttnade på att skriva in alla adressen gjorde jag den. Och den blev popis!

Morticia’s Tänk & Kom-I-Håg sida! Varför en sån sida...?
För många tror att man kan vara anonym och bete sig om en dåre och hota folk på nätet. För många tror på falska virusvarningar som skickas via e-post. Eller att det som ska inträffa i kedjebrev verkligen är sant. För många...

Det finns en del bra sidor om Netikett på nätet. Klart läsvärda om man har lite bry om vad man ska låta bli att börja göra och vad man ska sluta göra... Telenordia har en sida om Säkerhet, Netikett och abuse. Mycket bra. Och Tele2 har en om Netiquette. Dessa gäller oavsett vilken leverantör man har. Men de brukar förklara olika och prioritera lite olika. En toppensida om Spam

När det gäller hot etc så är det lagbrott. Och den gäller överallt. Det man inte får göra på gata får man inte heller göra på nätet, tyvärr så missar många det. Och tror att de är skyddade från lagen. Men det är fel, hot är hot oavsett hur man uttrycker dom.

linje

Tekniskt om sidan

Sidan klarar kraven för XHTML 1.0 Transitional och CSS 2,
förutom nyhetssidorna som klarar kraven för HTML 4.01 Transitional och CSS 2

Den fungerar i skärmupplösning 800x600 och uppåt.
Den går att använda i 256 färger.
Den fungerar i Mozilla Firefox, Opera och Internet Explorer. Och stora delar i Lynx

linje

Min(i) FAQ!

Svarar Du på mail?
Jag försöker. Men vissa dagar hinner jag inte då jag är sjuk i Endometrios och sjukdomen med en massa bisjukdomar tar halva dygnet. Resten ska räcka till det ni andra gör på 24 timmar! Lite stressigt blir det! Om Du ej fått svar så gör ett nytt försök.

Kan du skicka din e-bok utkskriven till mig?
Om du först betalar mig vad det kostar.
Det kostar mig 80 kr i porto och kuvert och ca: 2:50 per sida (66 st) totalt ca: 260 kr per styck. Har inte råd med det, så var och en får betala. Valde att ge bort boken som e-bok för att slippa alla tryckkostnader. Nu får var och en betala färg- och papperskostnaden.

Är din e-bok gratis?
Ja och Nej.
Jag tar inte betalat för den filen som är e-boken.
Vill man skriva ut den kostar det. Vad beror på vilken skrivare man har, vilka inställningar man har etc.

Ring mig, jag har fått veta att jag har endometrios och behöver råd och stöd!?
Nej, hinner inte, orkar inte. Gå med på endo-listan.

Jag bad min läkare att få samma mediciner du har, men han sa nej, kan du skriva eller ringa honom?
Nej. Din behandlande läkare är den som ska bedöma vilken behandling du behöver utifrån din sjukdom, andra diagnoser, tidigare sjukdomar etc.

Hur många timmar tar din hemsida per dag?
15-20 minuter/dygn i snitt.
Ibland 10 timmar i sträck om jag mår bra och har några ombyggnadsidéer och sen ingen tid i dagar...
Sidan är uppbyggd i Tabeller, CSS och SSI för att göra uppdateringarna enkla.

I vilka program jobbar du?

Varför har du en massa tomma sidor, innehållslösa sidor, bara dagar och datum?
De är tillhör årets dagbok. Då jag undviker att sia in i framtiden så väntar jag att lägga in texterna tills den aktuella dagen är här!

Hur många sidor har sidan?
På one.com: ca 500 XHTML-dokument, 900 bilder i PNG-, GIF- och JPG- format. Ett antal PDF-filer
Totalt drygt 75 MB.

Spam? Abuse?
Nej tack.
Morticia’s Think and Remember - Tänk Kom-I-Håg

Fler frågor? Maila Mig!
Och de kanske dyker upp här om de inte är av privat karatär med personliga uppgifter etc.!

linje

Sen finns det delar som är borttagna, de som jag inte hade tid till, eller som jag inte tyckte om åkte bort för nästan 2 år sen. Vet att några kufar saknar vissa delar. Men tyvärr så hinner jag inte läsa på så mycket som det krävs för att hålla delarna uppdaterade och trovärdiga.

linje

Om PUL, Upphovsrätt, Källkritik etc.

På svenska:

På engelska:

Index - QuickIndex © 1982-2015 Morticia