skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:17:18

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje  rubrikbild - Pelvic Exam

Detta är ett exempel.
Undersökningarna, provtagningarna, metoderna varierar från läkare till läkare, från sjukhus till sjukhus. Men detta är de vanligaste momenten.
På sidan om Endoskopi- och Röntgen-Undersökningar finns beskrivningar på andra undersökningsmetoder som man ibland får remiss till.

Your pelvic exam

Din gynekologisk undersökning

Alla kvinnor över 18 år eller som är sexuellt aktiva bör genomgå en gynekologisk undersökning.

Utan regelbundna undersökningar så finns det en risk att sexuellt överförbara sjukdomar, infektioner, fertilitesproblem och cancersjukdomar inte hinner behandlas i tid eller så blir det onödigt lidnade.

En undersökning varje år är att föredra, eller det som din läkare anser, vilket kan vara oftare eller mer sällan.

Your pelvic exam

All women who are older than 18 or sexually active should include a pelvic exam in their health care plans.

Without regular exams, re-cancerous cells, sexually transmitted diseases, infections and reproductive problems may go unnoticed and untreated.

Have a pelvic exam every year, unless your doctor recommends otherwise.

Before the Exam

Före undersökningen

Om det är ditt första besök hos en gynekolog eller om du ska träffa en ny läkare kommer du att få svara på en del frågor om din sjukdomshistoria och livsstil.

Det är viktigt att du svarar ärligt och berättar för läkaren om du är oroligt för något.

Before the Exam

If this is your first visit to the gynecologist or if you are seeing a new doctor, you’ll need to answer some questions about your medical history and lifestyle.

It’s important to answer all of the questions honestly, and to talk to your doctor about your concerns.

Urinalysis

Urinprov

I vissa fall kommer din läkare att föreslå ett urinprov för att kontrollera diabetes, någon infektion eller annan sjukdom.

Oavsett om du ska lämna urinprov eller inte är det att föredra att tömma blåsan före undersökning - i vissa fall vid ultraljud så ska blåsan vara full. Fråga läkaren om detta.

Urinalysis

In some cases, your doctor will ask for a urine sample to check for diabetes, an infection or other illnesses.

Whether or not you need a urinalysis, you’ll be more comfortable if you empty your bladder before the pelvic exam.

Weight and Blood Pressure

Vikt och blodtryck

Din vikt och ditt blodtryck är viktiga ledtrådar till din totala hälsa.

Hos din läkare kommer troligtvis en sköterska att väga och mäta dig samt ta blodtrycket. Samt lyssna på ditt hjärta.

Weight and Blood Pressure

Your weight and blood pressure are important clues to your overall health.

Your health-care provider will check for any significant change in your weight, take your blood pressure and listen to your heart.

Clinical Breast Exam

Bröstundersökning

Efter du lagt dig ner på undersökningssängen kan det hända att läkaren undersöker dina bröst. Detta för att se om du har cystor eller andra förändringar.

Om du inte redan undersöker dina bröst själv regelbundet så kan du fråga din läkare hur du gör.

Clinical Breast Exam

After you lay down on the examining table, your doctor will check your breasts for any unusual lumps, masses, discoloration or discharge.

If you don’t already do a monthly breast self-exam, ask your doctor to show you how.

Abdominal Exam

Buk undersökning

Din läkare kommer att klämma och känna på din mage efter ex. förhårdnader och svullnader, och efter tecken på förstorade äggstockar, livmoder, tarm eller blindtarm.

Läkaren vill veta om du känner smärta, om något stramar eller på annat sätt känns under tiden hon/han känner på din mage. Inte bara smärtor är vikiga att berätta om utan alla irritationer som kan uppstå.

Abdominal Exam

Your doctor will feel your abdomen for hardness or lumps, and for any sign of enlarged ovaries, uterus, bowel or appendix.

She will ask you to tell her if you feel any tenderness during this exam, and it’s important to note any discomfort you might feel, not just sharp pains.

External Pelvic Exam

Yttre underlivsundersökning

Före den invändiga undersökningen kommer din läkare att undersöka dina yttre könsorgan, som blygläppar, de inre och de yttre, klitoris, urinrör och bäckenbotten.

Läkaren kommer att titta efter inflammationer, förändringar eller tecken på infektioner.

External Pelvic Exam

Before the internal exam, your doctor will examine your external genital area, including your labia, mans, clitoris, urethra and perineum.

She’ll look for inflammation, discoloration, discharge and any other signs of infection.

Internal Pelvic Exam

Invändig underlivsundersökning

Din läkare ber dig sätta/lägga dig i den sk. gynstolen. Du lägger upp benen i de särskilda hållarna.
Denna ställning kan kännas jobbig. Du kan be läkaren vinkla en spegel så du kan se vad som görs "där nere"!

Undersökningen går normalt till så att läkaren håller glidslem på ett sk. spekulum som sen förs in i din slida. Detta är för att hålla upp väggarna i slidan så den är öppen så läkaren an se livmoderhalsen och vaginan ordentligt

Internal Pelvic Exam

Your doctor will ask you to bend your knees and put your feet in the stirrups at the end of the examining table.

Then, she will insert a speculum into your vagina, and open it to hold the vaginal walls apart. She’ll do a visual inspection of the vagina and the cervix.

Pap Smear

Cellprov

Därefter kommer din läkare kanske ta ett sk. cellprov från livmodertappens slemhinna. Detta görs ibland med en liten träspatel som förs in i den öppna vaginan. Normalt tas två prov ett från livmoderhalsens insida och ett från livmoderhalsens utsida.

Cellprovet kan ge lite kramp, men den är normalt inte smärtfull. Viss blödning kan uppstå. Om blödningen ökar, smärtor tillkommer eller blir långvarig, sök läkare.

Pap Smear

Then, using a brush or a spatula, your doctor will take two cell samples: one from the exterior of your cervix and one from inside the cervical canal.

The Pap smear may cause some minor cramping, but shouldn’t be painful.

Other Tests

Andra prover

Ibland vill din läkare ta andra prover som komplement beroenden på din ålder, tidigare sjukdomar etc. Ultraljud, röntgen, blodprover, Är några undersökningar som kan ge viktigt information om din hälsa

Other Tests

Your doctor may want to take additional cell samples to test for other conditions, depending on your age, and medical and sexual history.

Bimanual Exam

Tvåhandsundersökning

Din läkare tar ut spekulumet och för in ett eller två fingrar med handskar och glidslem på i vaginan.

Samtidigt som läkaren med andra handen klämmer på buken för att känna på livmodern och äggstockarna.

Bimanual Exam

Your doctor will remove the speculum and insert one or two gloved and lubricated fingers into your vagina.

With the other hand, she will press on the outside of your pelvis, feeling your uterus and ovaries.

Rectovaginal Exam

Anal-vaginal undersökning

Din läkare för in ett finger i ändtarmen och ett i vaginan. Läkaren kontrollerar om det finns hemorrojder, inflammationer i mellanväggen eller tecken på ändtarmscancer.

Denna undersökning är obehaglig men ska inte göra ont. Vissa personer med sjukdomar ex. endometrios får smärtor av undersökningen.

Rectovaginal Exam

Your doctor will then insert one finger into the rectum and one into the vagina. She’ll check for hemorrhoids, inflammation of the septum, or for signs of rectal colon cancer.

This exam may be uncomfortable, but it shouldn’t be painful. Some patients with pelvic disorder or diseases may feel pain.


linje

Nedan är sidorna om Endometrios samlade:

De delar av texten som är i denna lila ton utan understrykning är mina erfarenheter. Dessa är invävda lite varstans i texterna och ska inte tolkas som fakta.
Jag är en individ, så min historia är min och andra med samma sjukdom kan må annorlunda. De kan få andra symptom eller biverkningar eller inga symptom alls. Så detta är inte allas sanning utan min sanning

Endometrios - Index  - Introduktion
Endometrios - Fakta  - Vad är, Hur uppstår, Hur påvisar, Bilder
Endometrios - Fakta - Symptom  - En sjukdom med många ansikten
Endometrios - Fakta - Behandling  - Symptomlindring, hormonpreparat, kirurgi
Gynekologisk undersökning - Pelvicexam  - Vad gör dom där nere?
Undersökningar - Endoskopi och Röntgen - Förklaringar och bilder
Hur Ser Endometrios ut?  - Operations/Laparoskopibilder
Endometrios - Ordlista  - Förstå vad dom säger till dig
Endometrios - Litteraturlista  - Böcker från när och fjärran
Endometrios - Länkar  - Lär ännu mer
Tips som gör livet enklare!  - Hur man klarar livet med endometrios!
Smärta - Mankoskis Smärtskala  - Hjälp för att lära sig sin smärta
Smärtenkät  - Verktyg för att lära sig leva med smärta
Symptomkalender  - Verktyg för att lära sig sin sjukdom

Bilder tagna under Zoladexbehandlingen  - känsliga bör undvika sidan !!!

Medical News - på engelska

Skriva ut sidan! pdf-filer  - för offlineläsning eller utskrift.]
 - Endometrios Överlevnads/SurvivalKit - info - info [06-09-14]
 - Endometrios Smärtskala - info  - Hjälp för att lära sig sin smärta [06-09-14]]
 - Smärtenkät - info  - Verktyg för att lära sig leva med smärta [06-09-14]]
 - Symptomkalender - info  - Verktyg för att lära sig sin sjukdom [06-09-14]
 - Endometrios - Verktygen - info  - De tre ovanstående filerna i en [06-09-14]]
 - Jag har Endometrios - info  - Folder på 2 A4-sidor [06-09-14]

Källförteckningen är en del av länkarna, läkare jag pratat med, böcker på litteraturlistan samt artiklar i tidningar.

Innehållet på dessa sidor är enbart till för informationsbruk.
Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning, behandling av legitimerad läkare, sköterska, etc.
Det är inte heller avsett att användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.
Om Du har frågor om Din sjukdom, symptomen eller behandling bör Du alltid konsultera Din läkare, vårdcentralen eller liknande.

Index - QuickIndex © 1982-2015 Morticia