skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:17:22

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Upptäckten av HIV/AIDS

Det finns många olika teorier om när och hur HIV och AIDS har uppkommit. Bland annat att viruset härstammar från aporna. Vad som är sant eller falsk går inte att bevisa ännu. Men någon gång kommer kanske svaret på denna stora fråga. /morticia

USA

I maj 1980 uppsökte en ung man i New York Mount Sinai Medecal Center. Han hade en rad märkliga besvär, värk i hela kroppen, svettningar, svidande smärtor i mun och luftrör, dålig balans, feberglansiga ögon och matthet, han kunde knappt stå på benen. Han var andfådd, mager och täckt med lilafärgade knutor. Han hade behandlats av sin läkare i flera månader för oförklarlig feber och lika oförklarligt svullna lymfkörtlar, märkliga hud utslag, diarré med viktminskning, hosta och allmän avtackling - allt utan diagnos.

På sjukhuset fann man bakterier i hans lungor, svampar i tarmen och en sällsynt tumörsjukdom som angriper hudens blodkärl Kaposis Sarkom (KS). Under några månader fick han behandling och intensivvård, men han dog utan diagnos. Vad läkarna inte anade då var att det bevittnat en betydelsefull händelse i medicinens historia. © Morticia 1996
Flera liknade fall dök upp på flera olika håll i USA och endast den noggranna centraliserade epidemiologisk övervakning kunde så tidigt uppfatta denna egendomliga utveckling. I dag kan man läsa i Centers for Disease Control (CDC) i Atlanta det sammanställda särtrycket: "Rapporter om AIDS" vilken täcker tiden mellan 5 juni 1981 och 18 januari 1985 upptäcker man att detta är tiden som dagens blid av AIDS vuxit fram till stor del. Detta tros vara början till den synliga delen av AIDS-epidemin.

M S Gottlieb en läkare på amerikanska västkusten hade fyra fall av en mycket ovanlig typ av lunginflammation som orsakas av en encellig parasit, (Pneumocystis Carinii pneumoni PCP). Denna lunginflammation var tidigare endast känd hos cancerpatienter i slutskedet och vid transplantationer, där patienten fått stora mängder immunförsvarsnedsättande behandling mot avstötning av det nya organet, samt hos personer med medfödd svår immunbrist. Dessa första fall av PCP återfanns bland unga homosexuella män, men utan känd immunbrist. Detta måste bero på något annat än slumpen, ansåg läkarna.© Morticia

Ungefär vid samma tidpunkt reagerade läkare på USA´s östkust på ett antal fall av Kaposis sarkom (KS). Även här hos unga homosexuella män. Hudläkaren A Friedman-Kien fann förhållandet mycket märkligt, så märkligt att han misstänkte ett epidemiskt samband. Man bör veta att vid denna tidpunkt var det endast något enstaka fall om året med KS hos unga människor utan känd immunbrist.

Den 10 december 1981 används för första gången begreppet "svårt förvärvad immunbrist" (severe acquired immunodeficiency), då hänfört till fem unga homosexuella män med kroniska blödande herpessår i analområdet. Detta var början till något man då inte trodde skulle bli så skrämmande, om man inte började räkna på vilken takt alla de nya fall hade dykt upp. © Morticia

Ganska snart förstod, efter beskrivna symptom och antal nya fall att det berodde på en helt nya infektionssjukdom. Det skulle dock dröja innan dessa sammanhängande symptom fick en allmänt accepterad benämning.

Under sommaren 1981 beskrevs HIV-epidemin i USA som GRID (Gay Related ImmunoDeficiney). Denna beteckning ledde till att sjukdomen knöts till homosexuella män, det blev ett ödesdigert misstag som fortfarande har idag leder till stora problem. Så småningom sammanfördes de ovan beskrivna sjukdomstillstånden under beteckningen "förvärvat immunbristsyndrom" (Acquired Immunodeficiency Syndrome) och därmed var begreppet AIDS fött.

Man har i USA funnit 17 blodprov från 1971/72 (totalt insamlades drygt 1000), som innehöll antikroppar mot det som idag kallas HIV-viruset. I början kallades viruset HTLV III.

Europa

Från Västtyskland rapporterades det ett fall från 1976. Det gällde en homosexuell man med många sexuella kontakter runtom i Sydeuropa. Han avled 1979. Från Danmark rapporterades det att en kvinnlig kirurg, som i flera år arbetat i central-afrikanska länder, hade insjuknat åren 1975-75 och avlidit 1977. I Sovjet har man en flicka som smittades 1975 av en blodtransfusion från en rysk blodgivare (militär med möjliga kontakter till Afrika). /morticia

En anmärkningsvärd patient beskrevs redan 1960 i England. Det var en sjöman som seglatijorden runt mellan 1955-57. Han insjuknade 1959 i vad som idag helt klart skulle diagnostiserats som AIDS. Ett annat fall är känt redan 1960, från södra USA. 1982 upptäcks det första AIDS-fallet i Sverige. /morticia

Afrika

I flera afrikanska länder har man funnit misstänkta antikroppar mot AIDS-virus i nedfrysta blodprov. Det äldsta otvetydiga fyndet till och med före 1959. Spridningen av AIDS-förknippade sjukdomar ökade kring 1977. Den hjärnhinneinflammations typ som orsakas av Cryptococcus neoformans betraktas idag som en nästan säker AIDS-indikation i Afrika.

Den har ökat 40-faldigt på några få år. Dessutom har en svampsjukdom som nästan bara drabbar små barn sk. "torsk", det är en Candidainflektion, som ger svamp i matstrupen och munhåla ökat markant i Rwandas huvudstad Kigali.Inlämnad av Morticia 1996

De värst drabbade länderna i Afrika är Zaire, Kongo, Rwanda. Burundi, Centralafrikanska Republiken, Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia och Malawi. Dessa länder är även drabbade av ett stort antal bakterier och parasiter som orsakar tropiska diarréer, malaria, sömnsjuka, blindhet mm, detta förvärrar tillståndet hos HIV/AIDS drabbade, eftersom de har ett sämre immunförsvar.

Några viktiga årtal

1959
Det första kända AIDS fallet, en engelsk sjöman dog i AIDS. Detta har konstaterats i efterhand genom tester av sparat blod.

1981
En ny sjukdom beskrivs i USA’s tidningar och TV.

1982
Sjukdomen får namnet AIDS.

1982
Det första AIDS fallet upptäckts i Sverige.

1982
AIDS nämns för första gången i svensk media.

1983
Viruset som orsakar AIDS upptäckts av Luc Montagnier och för namnet HTLV III.

1983
De första rekommendationerna om insatser mot AIDS ges ut av svenska myndigheter.

1983
RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) rekommenderar homosexuella män att avstå från at lämna blod.

1985
Sjukvården börjar HIV-testa alla blodgivare.

1985
Regeringen tillsätter en AIDS-deligation som samordnar insatserna mot AIDS.

1986
Viruset som orsakar AIDS byter namn till HIV.

1987
AIDS får ett ansikte när den kände modedesignern Sighsten Herrgård berättar att han har AIDS

1987
Läkemedlet AZT som bromsar sjukdomen ges för första gången i Sverige.

1991
Första vaccinförsöket på HIV-infekterade människor ges i Sverige.

1992
AIDS-deligationen läggs ned och det nybildade Folkhälsoinstitutet övertar dess uppgifter

1994
Gravida HIV-positiva erbjuds AZT som ett sätt att förebygga att smittöverföringen till barnet.

1995
En flicka som tidigare varit HIV-positiv har tillfrisknat, dock med nedsatt immunförsvar. Läkarkåren vet ännu inte hur det har gått till. Flickan blev smittad av sin mor. På grund av sekretessen är det svårt att få fler uppgifter om detta fall.

1996
Nytt läkemedel 3-TC, som dramatiskt minska HIV-RNA i blodet, det finns dock kvar i lymfan.

1996
Första rapporten om homosexuellöverföring mellan kvinnor i Sverige.

linje

Läs gärna Min uppsats, och lär av den! Men behöver Du en uppsats med Dig som författare så skriver Du en egen.

Nedan är sidorna om Hiv/Aids samlade:

Tillbaka till Hiv & Aids Index
Upptäckten av HIV/AIDS
Smittvägar/Riskgrupper/Riskbeteende
Sjukdomssymptom/Sjukdomsförlopp
Behandling nu och i framtiden
Förebyggande/Skyddsåtgärder
HIV/AIDS arbete i Sverige
Ordförklaring
Organisationer och myndigheter som arbetar med Hiv/Aids
Intervju med Andy
Intervju med David
Litteraturtips - min källförteckning
Tips på försvar om någon upptäcker Dig på mina Hiv/Aids sidor
Medical Hiv/Aids News
Medical News
Hiv/Aids FAQ - Frågor och svar om Hiv/Aids-sidan

Innehållet på dessa sidor är enbart till för informationsbruk.
Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning, behandling av legitimerad läkare, sköterska, etc.
Det är inte heller avsett att användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.
Om Du har frågor om Din sjukdom, symptomen eller behandling bör Du alltid konsultera Din läkare, vårdcentralen eller liknande.

Index - QuickIndex - E-mail © 1982-2015 Morticia