skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:17:23

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Förebyggande / Skyddsåtgärder

Eftersom HIV smittar på flera sätt än ett, kan man tillhöra fler än en riskgrupp. Smittvägarna är via sexuella kontakter, blodsmitta till exempel injektionssprutor som flera delar och "mor till barn smitta". För att förhindra smittspridningen av HIV/AIDS finns det många olika saker att tänka på och göra. De olika riskgrupperna bör vidta olika åtgärder för att förhindra smittspridning.

Sexuell överföring

Det är stora skillnader i riskfaktorer vid olika slags sexuell samvaro. Risken vid analsamlag, det vill säga samlag med penis i ändtarmen, vare sig det är mellan två män eller mellan man och kvinna, förefaller vara stor risk för HIV-överföring, om kondom ej används.

Smitta kan överföras i både riktningarna men risken är störst för den som tar emot sin partners penis i ändtarmen. Att analsamlag är mer riskfyllt än vaginalsamlag har man ansett bero på att risken för skador på analslemhinnan skulle vara större än risken för skador på slidslemhinnan. Det är möjligt att sådana skador på analslemhinnan kan bidra.

Men även utan sådana skador innehåller analslemhinnan rikligt med celler som HIV kan infektera. Slemhinnan i ändtarmen förefaller ha en del celler som saknas i andra slemhinnor och som verkar underlätta HIV-överföring. Det enda sättet att skydda sig är att använda kondom.

Vaginalsamlag, det vill säga samlag med penis i slidan, möjliggör HIV-överföring i båda riktningarna. Risken för kvinnan förefaller vara större än för mannen. Det är oklart om detta beror på att HIV-smittade män deponerar större mängd virus i slidan än vad slidsekretet innehåller eller om riskskillnaden kan bero på att slidslemhinnan och livmodertappen har en så mycket större slemhinneyta med många fler målceller för HIV, det vill säga celler som HIV kan infektera, än vad en penis har. Bästa skyddet är även här kondom.

Vid oralsex finns de risk för HIV-överföring. Risken förefaller dock mindre än vid oskyddat samlag. För att skydda sig används kondomer.
Risken för HIV-smitta vid samlag ökas av andra sexuellt överförbara könssjukdomar, STD. Enligt dagens kunskap verkar både sådana könssjukdomar, som ger upphov till sår och flytningar, kunna öka risken för HIV-smitta.

Det finns mycket man kan göra för att minska risken för sig och sin partner. Att hålla sig till en sexualpartner är säkert om båda två är osmittade. Att använda kondom är idag det enda preventivmedel som skyddar mot HIV.

Intravenösa missbrukare

Intravenösa missbrukare bör inte dela sprutor med andra, eftersom det är en mycket stor risk med direkt blodsmitta. 3-4 sprutnarkomaner smittas varje månad i Sverige. Det allra säkraste sättet att inte bli smittad via orena sprutor är trots allt att sluta med sitt missbruk och att undvika osäker sex vid prostitution. Många instanser satsar mycket tid och resurser på att minska missbruket av droger, med skiftande resultat.

Mor - barn smitta

För att förebygga att en gravid HIV-positiv kvinna smittar sitt barn, erbjuds de AZT- medicin, vilken har en stor förebyggande effekt. När barnet väl är fött, bör det inte ammas, HIV återfinns i modersmjölk och kan föras över till barnet via amning.

Forskare har hittat en metod att tvätta rent sperma så hiv-viruset inte kan spridas. Detta gör att hiv-smittade män kan bli pappa med hjälp av IVF eller insemination.

Inom sjukvården

Det finns en risk för sjukvårdspersonal att smittas, även om den är mycket liten. För största möjliga säkerhet bör dessa förhållningsregler följas:

  • Använd handskar vid risk för kontakt med smittsamt material samt vid provtagning och injektioner. De handskar, som används, ska vara av rätt storlek, så att man inte blir fumlig, vilket öka risken för stick- och skärskador. Vanliga handskar av gummi eller plast skyddar inte mot stick.
  • Låt inte stickande och skärande föremål ligga oskyddade efter ett ingrepp.
  • Försök att kasta riskmaterialet i en ogenomtränglig behållare speciell för riskavfall.
  • Undvik onödig stress vid provtagning, injektioner eller assistans vid ingrepp till exempel operationer.

Ovanstående regler gäller inte bara när det är känt med HIV-smittorisk, utan alltid då det kan föreligga risk för smitta. Blod, blodprodukter testas mycket noga i vår del av världen, vilket har lett till att smittrisken är extremt liten. Men det finns stora risker med blodtransfusioner, injektioner, tandläkarbesök och kirurgiska ingrepp i vissa delar av världen.

Övriga smittvägar

Tatuering, akupunktur samt piercing (håltagning av bl.a. öron, näsa, navel) kan medföra HIV-smitta, om inte verktygen steriliseras på ett korrekt sätt. Tandborstar, rakhyvlar och rakapparater bör man inte dela med någon annan. Det kan till exempel komma blod på en rakhyvel, vilket kan medföra en smittrisk.

Kontaktlinser brukar man i och för sig inte dela med någon annan av praktiska skäl, men om man ändå går in på smittrisk så förekommer det HIV i tårvätskan och vid utprovning av linser måste linserna desinficeras, innan en ny person provar dem.

linje

Läs gärna Min uppsats, och lär av den! Men behöver Du en uppsats med Dig som författare så skriver Du en egen.

Nedan är sidorna om Hiv/Aids samlade:

Tillbaka till Hiv & Aids Index
Upptäckten av HIV/AIDS
Smittvägar/Riskgrupper/Riskbeteende
Sjukdomssymptom/Sjukdomsförlopp
Behandling nu och i framtiden
Förebyggande/Skyddsåtgärder
HIV/AIDS arbete i Sverige
Ordförklaring
Organisationer och myndigheter som arbetar med Hiv/Aids
Intervju med Andy
Intervju med David
Litteraturtips - min källförteckning
Tips på försvar om någon upptäcker Dig på mina Hiv/Aids sidor
Medical Hiv/Aids News
Medical News
Hiv/Aids FAQ - Frågor och svar om Hiv/Aids-sidan

Innehållet på dessa sidor är enbart till för informationsbruk.
Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning, behandling av legitimerad läkare, sköterska, etc.
Det är inte heller avsett att användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.
Om Du har frågor om Din sjukdom, symptomen eller behandling bör Du alltid konsultera Din läkare, vårdcentralen eller liknande.

Index - QuickIndex - E-mail © 1982-2015 Morticia