skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:20:49

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Daniel Smith Extra Fine Watercolor

utskrivbar Daniel Smith Extra Fine Watercolor

004 Alizarin Crimson - PR83 1, 2-dihydroxyanthraquinone
163 Amazonite Genuine - Amazonite Genuine
203 Amethyst Genuine - Amethyst Genuine
005 Anthraquinoid Red - PR177 Anthraquinone red
006 Aureolin (Cobalt Yellow) - PY40 Potassium cobaltinitrite
035 Azurite Genuine - Azurite Genuine
154 Bismuth Vanadate Yellow - PY184 Bismuth Vanadate Yellow
207 Black Tourmaline - Black Tourmaline
193 Bloodstone Genuine - Bloodstone Genuine
196 Blue Apatite Genuine - Blue Apatite Genuine
007 Bohemian Green Earth - PG23 celadonite Natural earth
008 Bordeaux - PV32 Benzimidazolone bordeaux
199 Bronzite Genuine - Bronzite Genuine
009 Buff Titanium - PW6:1 Titaniumdioxide
151 Burgundy Red Ochre - PR102 calcinated natural red iron oxide
147 Burgundy Yellow Ochre - PY43 Natural iron oxide
204 Burnt Bronzite Genuine - Burnt Bronzite Genuine
010 Burnt Sienna - PBr7 natural iron oxide
162 Burnt Tiger's Eye Genuine - Burnt Tiger's Eye Genuine
011 Burnt Umber - PBr7 natural iron oxide
170 Burnt Yellow Ochre - PR102 calcinated natural red iron oxide
015 Cadmium Red Deep - PR108 cadmium sulfoselenide
012 Cadmium Red Scarlet - PR108 cadmium sulfoselenide
014 Cadmium Red - PR108 cadmium sulfoselenide
017 Cadmium Yellow Deep - PY37 cadmium sulfide
192 Cadmium Yellow Light Hue - PY53 nickel titanium oxide, PY138 quinophthalone yellow, PY3 arylide yellow 10G
018 Cadmium Yellow Light - PY35 cadmium zinc sulfide
184 Cadmium Yellow Medium Hue - PY53 nickel titanium oxide, PY151 Benzimidazolone Yellow H4G, PY83 diarylide yellow HR
019 Carbazole Violet - PV23 dioxazine violet RS
020 Carmine - PR176 benzimidazolone carmine HF3C
142 Cascade Green - PBr7 natural iron oxide, PB15 Copper phthalocyanine
206 Cerulean Blue - PB35 cobalt tin oxide
021 Cerulean Blue - PB36 cobalt chromium oxide
023 Chinese White - PW4 Zinc oxide
024 Chromium Green Oxide - PG17 anhydrous chromium sesquioxide
115 Cobalt Blue Violet - PV19 quinacridone, PB28 Cobalt aluminate oxide
025 Cobalt Blue - PB28 Cobalt aluminate oxide
027 Cobalt Green Pale - PG19 cobalt zinc oxide
026 Cobalt Green - PG50 cobalt titanium oxide
028 Cobalt Teal Blue - PG50 cobalt titanium oxide
029 Cobalt Turquoise - PB36 cobalt chromium oxide
031 Cobalt Violet Deep - PV14 dioxazine violet
030 Cobalt Violet - PV49 cobalt ammonium phosphate
032 Cote d'Azur Violet - Natural Light Caput Mortuum
175 Deep Sap Green - PO48 quinacridone orange, PY3 arylide yellow 10G, PB27 hydrous ferric ferrocyanide; ferriammonium ferrocyanide
033 Deep Scarlet - PR175 benzimidazolone red
210 Diopside Genuine - Diopside Genuine
137 English Red Earth - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
136 English Red Ochre - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
177 Enviro-Friendly Red Iron Oxide
176 Enviro-Friendly Yellow Iron Oxide
178 Enviro-Friendy Brown Iron Oxide
134 French Ochre - PY43 Natural iron oxide
034 French Ultramarine - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur
169 Fuchsite Genuine - Fuchsite Genuine
205 Garnet Genuine - Garnet Genuine
121 German Greenish Raw Umber - PBr7 natural iron oxide
144 Goethite (Brown Ochre) - PY43 Natural iron oxide
038 Graphite Gray - PBk10 powdered graphite
197 Green Apatite Genuine - Green Apatite Genuine
139 Green Gold - PY150 nickel azomethine yellow, PY3 arylide yellow 10G, PG36 chlorobrominated copper phthalocyanine
040 Hansa Yellow Deep - PY65 arylide yellow 3RN
041 Hansa Yellow Light - PY3 arylide yellow 10G
039 Hansa Yellow Medium - PY97 arylide yellow FGL
158 Hematite Burnt Scarlet - Hematite Burnt Scarlet
157 Hematite Violet - Hematite Violet
156 Hematite - Hematite
042 Hooker's Green - PG36 chlorobrominated copper phthalocyanine, PY3 arylide yellow 10G, PO49 quinacridone gold
174 Imperial Purple - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur, PV19 quinacridone
043 Indanthrone Blue - PB60 indanthrone [aminoanthraquinone + potassium hydroxide]
044 Indian Red - PR101
045 Indian Yellow - PY108 anthrapyrimidine yellow
046 Indigo - PB60 indanthrone [aminoanthraquinone + potassium hydroxide], PBk6 lamp burned petroleum or wax
047 Italian Burnt Sienna - PBr7 natural iron oxide
135 Italian Deep Ochre - PY43 Natural iron oxide
122 Italian Venetian Red - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
048 Ivory Black - PBk9 soot from burned animal bone
195 Jadeite Genuine - Jadeite Genuine
155 Kingman Green Turquoise Genuine - Kingman Green Turquoise Genuine
186 Kyanite Genuine - Kyanite Genuine
003 Lamp Black - PBk6 lamp burned petroleum or wax
138 Lapis Lazuli Genuine - Lapis Lazuli Genuine
165 Lemon Yellow - PY175 Benzimidazolone
049 Lunar Black - PBk11 ferrosoferric oxide
183 Lunar Blue - PBk11 ferrosoferric oxide, PB15 Copper phthalocyanine
050 Lunar Earth - PBr11 magnesium ferrite
141 Lunar Red Rock - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
182 Lunar Violet - PV15 sodium aluminium sulfosilicate, PBk11 ferrosoferric oxide
149 Malachite Genuine - Malachite Genuine
051 Manganese Blue Hue - PB15 Copper phthalocyanine
054 Mars Yellow - PY42 Synthetic iron oxide
143 Minnesota Pipestone - Genuine Catlinite
056 Monte Amiata Natural Sienna - PBr7 natural iron oxide
057 Moonglow - PG18 hydrous chromium sesquioxide, PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur, PR177 Anthraquinone red
166 Mummy Bauxite - Natural Iron Oxides
059 Naphthamide Maroon - PR171 Benzimidazolone Maroon
058 Naples Yellow - PW4 Zinc oxide, PY35 cadmium zinc sulfide PR101 calcinated synthetic red iron oxide
060 New Gamboge - PY153 nickel dioxine yellow
061 Nickel Azo Yellow - PY150 nickel azomethine yellow
062 Nickel Titanate Yellow - PY53 nickel titanium oxide
063 Olive Green - PY53 nickel titanium oxide, PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphu, PBr7 natural iron oxide
198 Opera-Pink - PR122 quinacridone magenta
064 Organic Vermilion - PR188 organic vermilion
065 Payne's Gray - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur, PBk9 soot from burned animal bone, PY42 Synthetic iron oxide
066 Perinone Orange - PO43 perinone orange
185 Permanent Alizarin Crimson - PR177 Anthraquinone red, PV19 quinacridone, PR149 perylene maroon
068 Permanent Brown - PBr25 benzimidazolone brown
067 Permanent Green Light - PY3 arylide yellow 10G, PG7 chlorinated copper phthalocyanine
070 Permanent Green - PY3 arylide yellow 10G, PG7 chlorinated copper phthalocyanine
073 Permanent Violet - PR88 thioindigo violet
194 Perylene Green - PBk31 perylene black
074 Perylene Maroon - PR179 perylene maroon
075 Perylene Red - PR178 perylene red
076 Perylene Scarlet - PR149 perylene scarlet
201 Perylene Violet - PV29 perylene violet
077 Phthalo Blue (GS) - PB15:3 beta copper phthalocyanine
119 Phthalo Blue (RS) - PB15:6 epsilon copper phthalocyanine
078 Phthalo Green (BS) - PG7 chlorinated copper phthalocyanine
079 Phthalo Green (YS) - PG36 chlorobrominated copper phthalocyanine
080 Phthalo Turquoise - PB15:3 beta copper phthalocyanine, PG36 chlorobrominated copper phthalocyanine
124 Phthalo Yellow Green - PY3 arylide yellow 10G, PG36 chlorobrominated copper phthalocyanine
191 Piemontite - Piemontite
116 Pompeii Red - PBr7 natural iron oxide
148 Potter's Pink (Pinkcolor) - PR233 chrome aluminum stannate
082 Prussian Blue - PB27 hydrous ferric ferrocyanide; ferriammonium ferrocyanide
128 Prussian Green - PB27 hydrous ferric ferrocyanide; ferriammonium ferrocyanide, PY35 cadmium zinc sulfide
164 Purpurite Genuine - Purpurite Genuine
127 Pyrrol Crimson - PR264 diketo-pyrrolo pyrrole rubine
126 Pyrrol Orange - PO73 diketo-pyrrolo pyrrole orange
084 Pyrrol Red - PR254 diketo-pyrrolo pyrrole red
085 Pyrrol Scarlet - PR255 diketo-pyrrolo pyrrole scarlet
086 Quinacridone Burnt Orange - PO48 quinacridone orange
087 Quinacridone Burnt Scarlet - PR206 quinacridone maroon
088 Quinacridone Coral - PR209 quinacridone red
152 Quinacridone Deep Gold - PO48 quinacridone orange, PY150 nickel azomethine yellow
132 Quinacridone Fuchsia - PR202 quinacridone magenta
089 Quinacridone Gold - PO49 quinacridone gold
090 Quinacridone Magenta - PR202 quinacridone magenta
095 Quinacridone Pink - PV42 Quinacridone violet
091 Quinacridone Red - PV19 Quinacridone red
092 Quinacridone Rose - PV19 Quinacridone
093 Quinacridone Sienna - PO49 quinacridone gold, PR209 quinacridone red
094 Quinacridone Violet - PV19 Quinacridone violet
181 Rare Green Earth - Rare Green Earth
096 Raw Sienna - PBr7 natural iron oxide
098 Raw Umber Violet - PBr7 natural iron oxide, PV19 quinacridone
097 Raw Umber - PBr7 natural iron oxide
189 Red Fuchsite - Red Fuchsite
167 Rhodonite Genuine - Rhodonite Genuine
099 Rich Green Gold - PY129 azomethine copper complex
100 Rose Madder Genuine - NR9 Lake of natural madder
101 Rose of Ultramarine - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur, PV19 quinacridone
102 Sap Green - PO49 quinacridone gold, PG7 chlorinated copper phthalocyanine
145 Sedona Genuine - Natural Iron Oxide
103 Sepia - PBr7 natural iron oxide PBk9 soot from burned animal bone
190 Serpentine Genuine - Serpentine Genuine
188 Shadow Violet - PO73 diketo-pyrrolo pyrrole orange, PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur, PG18 hydrous chromium sesquioxide
209 Sicklerite Genuine - Sicklerite Genuine
150 Sleeping Beauty Turquoise Genuine - Sleeping Beauty Turquoise Genuine
202 Smalt Genuine - Genuine Smalt
179 Sodalite Genuine - Sodalite Genuine
208 Spring Green - PY53 nickel titanium oxide, PG36 chlorobrominated copper phthalocyanine, PY151 Benzimidazolone Yellow H4G
200 Sugilite Genuine - Sugilite Genuine
117 Terre Ercolano - PBr7 natural iron oxide, PR101 calcinated synthetic red iron oxide
104 Terre Verte - PG18 hydrous chromium sesquioxide, PBr7 natural iron oxide
161 Tiger's Eye Genuine - Tiger's Eye Genuine
118 Titanium White - PW6 Titaniumdioxide
129 Transparent Brown Oxide - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
187 Transparent Pyrrol Orange - PO71 diketo-pyrrolo pyrrole orange
130 Transparent Red Oxide - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
106 Ultramarine Blue - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur
107 Ultramarine Red - PV15 sodium aluminium sulfosilicate [blue violet shade
105 Ultramarine Turquoise - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur, PG7 chlorinated copper phthalocyanine
108 Ultramarine Violet - PV15 sodium aluminium sulfosilicate [blue violet shade
109 Undersea Green - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur, PO49 quinacridone gold
110 Van Dyke Brown - blend of PBr7 natural iron oxide
111 Venetian Red - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
173 Verditer Blue - PB28 cobalt aluminium oxide, PB36 cobalt chromium oxide, PW4 Zinc oxide
123 Verona Gold Ochre - PY43 Natural iron oxide
112 Viridian - PG18 hydrous chromium sesquioxide
140 Vivianite - Blue Ochre
146 Yavapai Genuine - Natural Iron Oxides
114 Yellow Ochre - PY43 Natural iron oxide
180 Zoisite Genuine - Zoisite Genuine

linje

Singelpigment

004 Alizarin Crimson - PR83 1, 2-dihydroxyanthraquinone
163 Amazonite Genuine - Amazonite Genuine
203 Amethyst Genuine - Amethyst Genuine
005 Anthraquinoid Red - PR177 Anthraquinone red
006 Aureolin (Cobalt Yellow) - PY40 Potassium cobaltinitrite
035 Azurite Genuine - Azurite Genuine
154 Bismuth Vanadate Yellow - PY184 Bismuth Vanadate Yellow
207 Black Tourmaline - Black Tourmaline
193 Bloodstone Genuine - Bloodstone Genuine
196 Blue Apatite Genuine - Blue Apatite Genuine
007 Bohemian Green Earth - PG23 celadonite Natural earth
008 Bordeaux - PV32 Benzimidazolone bordeaux
199 Bronzite Genuine - Bronzite Genuine
009 Buff Titanium - PW6:1 Titaniumdioxide
151 Burgundy Red Ochre - PR102 calcinated natural red iron oxide
147 Burgundy Yellow Ochre - PY43 Natural iron oxide
204 Burnt Bronzite Genuine - Burnt Bronzite Genuine
010 Burnt Sienna - PBr7 natural iron oxide
162 Burnt Tiger's Eye Genuine - Burnt Tiger's Eye Genuine
011 Burnt Umber - PBr7 natural iron oxide
170 Burnt Yellow Ochre - PR102 calcinated natural red iron oxide
015 Cadmium Red Deep - PR108 cadmium sulfoselenide
012 Cadmium Red Scarlet - PR108 cadmium sulfoselenide
014 Cadmium Red - PR108 cadmium sulfoselenide
017 Cadmium Yellow Deep - PY37 cadmium sulfide
018 Cadmium Yellow Light - PY35 cadmium zinc sulfide
019 Carbazole Violet - PV23 dioxazine violet RS
020 Carmine - PR176 benzimidazolone carmine HF3C
206 Cerulean Blue - PB35 cobalt tin oxide
021 Cerulean Blue - PB36 cobalt chromium oxide
023 Chinese White - PW4 Zinc oxide
024 Chromium Green Oxide - PG17 anhydrous chromium sesquioxide
025 Cobalt Blue - PB28 Cobalt aluminate oxide
027 Cobalt Green Pale - PG19 cobalt zinc oxide
026 Cobalt Green - PG50 cobalt titanium oxide
028 Cobalt Teal Blue - PG50 cobalt titanium oxide
029 Cobalt Turquoise - PB36 cobalt chromium oxide
031 Cobalt Violet Deep - PV14 dioxazine violet
030 Cobalt Violet - PV49 cobalt ammonium phosphate
032 Cote d'Azur Violet - Natural Light Caput Mortuum
033 Deep Scarlet - PR175 benzimidazolone red
210 Diopside Genuine - Diopside Genuine
137 English Red Earth - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
136 English Red Ochre - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
177 Enviro-Friendly Red Iron Oxide
176 Enviro-Friendly Yellow Iron Oxide
178 Enviro-Friendy Brown Iron Oxide
134 French Ochre - PY43 Natural iron oxide
034 French Ultramarine - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur
169 Fuchsite Genuine - Fuchsite Genuine
205 Garnet Genuine - Garnet Genuine
121 German Greenish Raw Umber - PBr7 natural iron oxide
144 Goethite (Brown Ochre) - PY43 Natural iron oxide
038 Graphite Gray - PBk10 powdered graphite
197 Green Apatite Genuine - Green Apatite Genuine
040 Hansa Yellow Deep - PY65 arylide yellow 3RN
041 Hansa Yellow Light - PY3 arylide yellow 10G
039 Hansa Yellow Medium - PY97 arylide yellow FGL
158 Hematite Burnt Scarlet - Hematite Burnt Scarlet
157 Hematite Violet - Hematite Violet
156 Hematite - Hematite
043 Indanthrone Blue - PB60 indanthrone [aminoanthraquinone + potassium hydroxide]
044 Indian Red - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
045 Indian Yellow - PY108 anthrapyrimidine yellow
047 Italian Burnt Sienna - PBr7 natural iron oxide
135 Italian Deep Ochre - PY43 Natural iron oxide
122 Italian Venetian Red - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
048 Ivory Black - PBk9 soot from burned animal bone
195 Jadeite Genuine - Jadeite Genuine
155 Kingman Green Turquoise Genuine - Kingman Green Turquoise Genuine
186 Kyanite Genuine - Kyanite Genuine
003 Lamp Black - PBk6 lamp burned petroleum or wax
138 Lapis Lazuli Genuine - Lapis Lazuli Genuine
165 Lemon Yellow - PY175 Benzimidazolone
049 Lunar Black - PBk11ferrosoferric oxide
050 Lunar Earth - PBr11 magnesium ferrite
141 Lunar Red Rock - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
149 Malachite Genuine - Malachite Genuine
051 Manganese Blue Hue - PB15 Copper phthalocyanine
054 Mars Yellow - PY42 Synthetic iron oxide
143 Minnesota Pipestone - Genuine Catlinite
056 Monte Amiata Natural Sienna - PBr7 natural iron oxide
166 Mummy Bauxite - Natural Iron Oxides
059 Naphthamide Maroon - PR171 Benzimidazolone Maroon
060 New Gamboge - PY153 nickel dioxine yellow
061 Nickel Azo Yellow - PY150 nickel azomethine yellow
062 Nickel Titanate Yellow - PY53 nickel titanium oxide
198 Opera-Pink - PR122 quinacridone magenta
064 Organic Vermilion - PR188 organic vermilion
066 Perinone Orange - PO43 perinone orange
068 Permanent Brown - PBr25 benzimidazolone brown
073 Permanent Violet - PR88 thioindigo violet
194 Perylene Green - PBk31 perylene black
074 Perylene Maroon - PR179 perylene maroon
075 Perylene Red - PR178 perylene red
076 Perylene Scarlet - PR149 perylene scarlet
201 Perylene Violet - PV29 perylene violet
077 Phthalo Blue (GS) - PB15:3 beta copper phthalocyanine
119 Phthalo Blue (RS) - PB15:6 epsilon copper phthalocyanine
078 Phthalo Green (BS) - PG7 chlorinated copper phthalocyanine
079 Phthalo Green (YS) - PG36 chlorobrominated copper phthalocyanine
191 Piemontite - Piemontite
116 Pompeii Red - PBr7 natural iron oxide
148 Potter's Pink (Pinkcolor) - PR233 chrome aluminum stannate
082 Prussian Blue - PB27 hydrous ferric ferrocyanide; ferriammonium ferrocyanide
164 Purpurite Genuine - Purpurite Genuine
127 Pyrrol Crimson - PR264 diketo-pyrrolo pyrrole rubine
126 Pyrrol Orange - PO73 diketo-pyrrolo pyrrole orange
084 Pyrrol Red - PR254 diketo-pyrrolo pyrrole red
085 Pyrrol Scarlet - PR255 diketo-pyrrolo pyrrole scarlet
086 Quinacridone Burnt Orange - PO48 quinacridone orange
087 Quinacridone Burnt Scarlet - PR206 quinacridone maroon
088 Quinacridone Coral - PR209 quinacridone red
132 Quinacridone Fuchsia - PR202 quinacridone magenta
089 Quinacridone Gold - PO49 quinacridone gold
090 Quinacridone Magenta - PR202 quinacridone magenta
095 Quinacridone Pink - PV42 Quinacridone violet
091 Quinacridone Red - PV19 Quinacridone red
092 Quinacridone Rose - PV19 Quinacridone
094 Quinacridone Violet - PV19 Quinacridone violet
181 Rare Green Earth - Rare Green Earth
096 Raw Sienna - PBr7 natural iron oxide
097 Raw Umber - PBr7 natural iron oxide
189 Red Fuchsite - Red Fuchsite
167 Rhodonite Genuine - Rhodonite Genuine
099 Rich Green Gold - PY129 azomethine copper complex
100 Rose Madder Genuine - NR9 Lake of natural madder
145 Sedona Genuine - Natural Iron Oxide
190 Serpentine Genuine - Serpentine Genuine
209 Sicklerite Genuine - Sicklerite Genuine
150 Sleeping Beauty Turquoise Genuine - Sleeping Beauty Turquoise Genuine
202 Smalt Genuine - Genuine Smalt
179 Sodalite Genuine - Sodalite Genuine
200 Sugilite Genuine - Sugilite Genuine
161 Tiger's Eye Genuine - Tiger's Eye Genuine
118 Titanium White - PW6 Titaniumdioxide
129 Transparent Brown Oxide - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
187 Transparent Pyrrol Orange - PO71 diketo-pyrrolo pyrrole orange
130 Transparent Red Oxide - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
106 Ultramarine Blue - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur
107 Ultramarine Red - PV15 sodium aluminium sulfosilicate [blue violet shade
108 Ultramarine Violet - PV15 sodium aluminium sulfosilicate [blue violet shade]
110 Van Dyke Brown - blend of PBr7 natural iron oxide
111 Venetian Red - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
123 Verona Gold Ochre - PY43 Natural iron oxide
112 Viridian - PG18 hydrous chromium sesquioxide
140 Vivianite - Blue Ochre
146 Yavapai Genuine - Natural Iron Oxides
114 Yellow Ochre - PY43 Natural iron oxide
180 Zoisite Genuine - Zoisite Genuine

Tillbaka till akvarellmålning

lila linje

Mina Texter - Index-sidan

Index - QuickIndex © 1982-2015 Morticia