skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:20:49

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Lukas 1862 Finest Moist Artists´ Water Colour

utskrivbar Lukas 1862 Finest Moist Artists´ Water Colour

1006 Chinese White - PW4 Zinc oxide
1007 Opaque White - PW5 Zinc sulphide/Barium sulfate, PW6 Titaniumdioxide
1012 Gold - Pearlescent Pigment
1015 Aureolin - PY175 Benzimidazolone
1016 Gamboge - PY153 Metal complex
1021 Lemon Yellow (Primary) - PY3 Monoazoyellow
1023 Gold Ochre - PY42 Hydrated iron oxide, PR101 calcinated synthetic red iron oxide, PBk7 Lamp black
1024 Indian Yellow - PY65 Monoazoyellow
1026 Cadmium Yellow light - PY35 Cadmium-zincsulphide
1028 Cadmium Orange - PO20 Cadmiumsulphoselenide
1031 Yellow Ochre light - PY42 Hydrated iron oxide
1034 Naples Yellow - PY53 nickel titanium oxide, PBr24 Chromium-antimonytitanium- yellow
1036 Naples Yellow reddish - PR176 benzimidazolone carmine, PBr24 Chromium-antimonytitanium- yellow
1039 Raw Sienna - PBr7 calcinated natural iron maganese oxide
1044 Cadmium Yellow lemon - PY35 Cadmium-zincsulphide
1045 Permanent Yellow light - PY155 Disazopigment
1047 Permanent Orange - PO71 diketo-pyrrolo pyrrole orange
1048 Permanent Yellow deep - PO62 Benzimidazolone
1051 Magenta (Primary) - PR122 Quinacridone magenta
1052 Caput Mortuum deep - PR101 calcinated synthetic red iron oxide, PBk11 ferrosoferric oxide
1054 English Red light - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
1055 English Red deep - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
1061 Carmine Red - PR112 naphthol AS-D red, PR176 benzimidazolone carmine
1064 Alizarin Crimson - PR176 benzimidazolone carmine
1066 Madder Lake deep - PR264 diketo-pyrrolo pyrrole rubine
1072 Cadmium Red light - PO20 Cadmiumsulphoselenide
1074 Cadmium Red deep - PR108 Cadmiumsulphoselenide
1080 Lukas Red - PR254 Diketo-Pyrrolo-Pyrrol
1088 Cinnabar Red - PR255 diketo-pyrrolo pyrrole scarlet
1092 Genuine Rose - PV19 Quinacridone red
1094 Purple - PV19 Quinacridone red
1097 Permanent Red - PR242 disazo condensation scarlet
1104 Burnt Green Earth - PY155 Disazopigment, PR176 benzimidazolone carmine, PBk7 Lamp black
1106 Sepia - PY42 Hydrated iron oxide, PBk7 Lamp black
1109 Burnt Sienna - PBr7 calcinated natural iron maganese oxide
1110 Raw Umber - PY155 Disazopigment, PR176 benzimidazolone carmine, PBk7 Lamp black
1111 Burnt Umber - PY155 Disazopigment, PR176 benzimidazolone carmine, PBk7 Lamp black
1112 Van Dyck Brown - PY42 Hydrated iron oxide, PY155 Disazopigment, PR176 benzimidazolone carmine, PBk7 Lamp black
1118 Cyan (Primary) - PB15:3 Phthalocyanine blue
1119 Manganese Blue - PB33 barium manganate sulfate
1122 Indigo - PR176 benzimidazolone carmine, PB15:1 Phthalocyanine blue, PBk7 Lamp black
1121 Cerulean Blue - PB36 Cobalt pigment combination
1124 Phthalo Blue - PB15:6 Phthalocyanine blue
1125 Cobalt Blue - PB28 Cobalt-aluminiumoxide
1126 Indanthrone Blue - PB60 Indanthrone blue
1127 Cobalt Violet - PV14 cobalt phosphate
1133 Paris Blue - PB27 Iron cyan blue, PG7 Phthalocyanine green
1134 Prussian Blue - PB27 Iron cyan blue
1135 Ultramarine Blue light - PB29 Ultramarine blue
1136 Ultramarine Blue deep - PB29 Ultramarine blue
1141 Ruby Red - PR176 benzimidazolone carmine HF3C, PV23 Dioxazine
1142 Dioxazine Violet - PV23 Dioxazine
1152 Green Yellow - PY129 azomethine copper complex
1153 Oxide of Chromium - PG17 Chromiumoxide green
1154 Viridian - PG18 Hydrat chromium oxide
1158 Verona Green Earth - PG26 Cobalt-chromiumoxide
1162 Turquoise - PB16 Phthalocyanine blue
1163 Permanent Green - PY155 Disazopigment, PG7 Phthalocyanine green
1165 Sap Green - PY153 Metal complex, PG7 Phthalocyanine green
1168 Cobalt Turquoise - PG50 Cobalt-lithiumtitanium- zinc oxide
1169 Cobalt Green - PG50 Cobalt-lithiumtitanium- zinc oxide
1170 May Green - PY175 benzimidazolone yellow H6G, PG7 Phthalocyanine green
1171 Cinnabar Green light - PY155 Disazopigment, PG7 Phthalocyanine green
1176 Olive Green - PG36 Bromide Phthalocyanine green, PO36 benzimidazolone scarlet
1182 Ivory Black - PBk7 Lamp black
1184 Payne´s Grey - PR176 benzimidazolone carmine, PB15:1 Phthalocyanine blue, PBk7 Lamp black
1186 Neutral Tint - PY153 Metal complex, PV19 Quinacridone red, PB15:1 Phthalocyanine blue, PG7 Phthalocyanine green
1193 Permanent Green yellowish - PG36 Bromide Phthalocyanine green, PY155 Disazopigment
1195 Phthalo Green - PG7 Phthalocyanine green
1198 Permanent Blue - PB15:1 Phthalocyanine blue

linje

Singelpigment

1006 Chinese White - PW4 Zinc oxide
1012 Gold - Pearlescent Pigment
1015 Aureolin - PY175 Benzimidazolone
1016 Gamboge - PY153 Metal complex
1021 Lemon Yellow (Primary) - PY3 Monoazoyellow
1024 Indian Yellow - PY65 Monoazoyellow
1026 Cadmium Yellow light - PY35 Cadmium-zincsulphide
1028 Cadmium Orange - PO20 Cadmiumsulphoselenide
1031 Yellow Ochre light - PY42 Hydrated iron oxide
1039 Raw Sienna - PBr7 calcinated natural iron maganese oxide
1044 Cadmium Yellow lemon - PY35 Cadmium-zincsulphide
1045 Permanent Yellow light - PY155 Disazopigment
1047 Permanent Orange - PO71 diketo-pyrrolo pyrrole orange
1048 Permanent Yellow deep - PO62 Benzimidazolone
1051 Magenta (Primary) - PR122 Quinacridone magenta
1054 English Red light - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
1055 English Red deep - PR101 calcinated synthetic red iron oxide
1064 Alizarin Crimson - PR176 benzimidazolone carmine
1066 Madder Lake deep - PR264 diketo-pyrrolo pyrrole rubine
1072 Cadmium Red light - PO20 Cadmiumsulphoselenide
1074 Cadmium Red deep - PR108 Cadmiumsulphoselenide
1080 Lukas Red - PR254 Diketo-Pyrrolo-Pyrrol
1088 Cinnabar Red - PR255 diketo-pyrrolo pyrrole scarlet
1092 Genuine Rose - PV19 Quinacridone red
1094 Purple - PV19 Quinacridone red
1097 Permanent Red - PR242 disazo condensation scarlet
1109 Burnt Sienna - PBr7 calcinated natural iron maganese oxide
1118 Cyan (Primary) - PB15:3 Phthalocyanine blue
1119 Manganese Blue - PB33 barium manganate sulfate
1121 Cerulean Blue - PB36 Cobalt pigment combination
1124 Phthalo Blue - PB15:6 Phthalocyanine blue
1125 Cobalt Blue - PB28 Cobalt-aluminiumoxide
1126 Indanthrone Blue - PB60 Indanthrone blue
1127 Cobalt Violet - PV14 cobalt phosphate
1134 Prussian Blue - PB27 Iron cyan blue
1135 Ultramarine Blue light - PB29 Ultramarine blue
1136 Ultramarine Blue deep - PB29 Ultramarine blue
1142 Dioxazine Violet - PV23 Dioxazine
1152 Green Yellow - PY129 azomethine copper complex
1153 Oxide of Chromium - PG17 Chromiumoxide green
1154 Viridian - PG18 Hydrat chromium oxide
1158 Verona Green Earth - PG26 Cobalt-chromiumoxide
1162 Turquoise - PB16 Phthalocyanine blue
1168 Cobalt Turquoise - PG50 Cobalt-lithiumtitanium- zinc oxide
1169 Cobalt Green - PG50 Cobalt-lithiumtitanium- zinc oxide
1182 Ivory Black - PBk7 Lamp black
1195 Phthalo Green - PG7 Phthalocyanine green
1198 Permanent Blue - PB15:1 Phthalocyanine blue

Tillbaka till akvarellmålning

lila linje

Mina Texter - Index-sidan

Index - QuickIndex © 1982-2015 Morticia