skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:20:49

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Talens Rembrandt Water Colours
Talens Rembrandt Water Colours färgkarta

utskrivbar Talens Rembrandt Water Colours

108 Chinese white - PW4 Zinc oxide
112 Transparent titanium white - PW6 Titanium dioxide
207 Cadmium yellow lemon - PY35 Cadmium zinc sulphide
208 Cadmium yellow light - PY35 Cadmium zinc sulphide
210 Cadmium yellow deep - PY35 Cadmium zinc sulphide, PO20 Cadmiumsulphoselenide
211 Cadmium orange - PO20 Cadmiumsulphoselenide, PY35 Cadmium zinc sulphide
223 Naples yellow deep - PBr24chrome titanium oxide, PY53 nickel titanium oxide, PW4 Zinc oxide
224 Naples yellow red - PY42 Synthetic iron oxide, PO43 perinone orange, PW4 Zinc oxide
227 Yellow ochre - PY43 Natural iron oxide, PY42 Synthetic iron oxide
231 Gold ochre - PY43 Natural iron oxide
234 Raw sienna - PY43 Natural iron oxide
238 Gamboge - PY150 Nickel Azo, PO48 quinacridone orange
242 Aureoline - PY40 Potassium cobaltinitrite
244 Indian yellow - PY154 Benzimidazolone, PO48 quinacridone orange
254 Permanent lemon yellow - PY184 Bismuth vanadate
265 Transparent oxide yellow - PY42 Synthetic iron oxide
266 Permanent orange - PO73 diketo-pyrrolo pyrrole orange, PY154 Benzimidazolone
268 Azo yellow light - PY154 Benzimidazolone
269 Azo yellow medium - PY154 Benzimidazolone, PO62 Benzimidazolone
270 Azo yellow deep - PY154 Benzimidazolone, PO43 perinone orange
271 Cadmium yellow medium - PY35 Cadmium zinc sulphide
303 Cadmium red light - PR108 cadmium sulfoselenide, PO20 Cadmiumsulphoselenide
306 Cadmium red deep - PR108 cadmium sulfoselenide
311 Vermilion - PR255 diketo-pyrrolo pyrrole scarlet, PY154 Benzimidazolone
314 Cadmium red medium - PR108 cadmium sulfoselenide cadmium sulfoselenide
318 Carmine - PR264 diketo-pyrrolo pyrrole rubine, PV19 Quinacridone
321 Permanent madder lake light - PR254 Diketo-Pyrrolo-Pyrrol, PV19 Quinacridone
324 Permanent madder lake brown - PR264 diketo-pyrrolo pyrrole rubine, PR101 Synthetic iron oxide
325 Permanent madder lake purple - PR264 diketo-pyrrolo pyrrole rubine, PV19 Quinacridone
326 Alizarin crimson - PR83 1-, 2-dihydroxyanthraquinone lake (1868)
331 Madder lake deep - PR83 1-, 2-dihydroxyanthraquinone lake (1868)
336 Permanent madder lake - PR264 diketo-pyrrolo pyrrole rubine, PV19 Quinacridone
339 Light oxide red - PR101 Synthetic iron oxide
347 Indian red - PR101 Synthetic iron oxide, PR264 diketo-pyrrolo pyrrole rubine
349 Venetian red - PR101 Synthetic iron oxide
366 Quinacridone rose - PV19 Quinacridone
370 Permanent red light - PR255 diketo-pyrrolo pyrrole scarlet, PY154 Benzimidazolone
371 Permanent red deep - PR254 Diketo-Pyrrolo-Pyrrol
377 Permanent red medium - PR255 diketo-pyrrolo pyrrole scarlet
378 Transparent oxide red - PR101 Synthetic iron oxide
403 Vandyke brown - PR101 Synthetic iron oxide, PBk7 carbon black mixed with lamp black
408 Raw umber - PBr7 Natural iron oxide
409 Burnt umber - PBr7 Natural iron oxide
411 Burnt sienna - PBr7 Natural iron oxide
416 Sepia - PBk7 carbon black mixed with lamp black, PR101 Synthetic iron oxide
426 Transparent oxide brown - PR101 Synthetic iron oxide
503 French ultramarine - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur
506 Ultramarine deep - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur
507 Ultramarine violet - PV15 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur
508 Prussian blue - PB27 Alkali ferriferrocyanide
511 Cobalt blue - PB28 Cobalt aluminate
512 Cobalt blue ultramarine - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur, PW4 Zinc oxide
522 Turquoise blue - PB15 Copper phthalocyanine, PG7 Chlorinated copper phthalocyanine
532 Mauve - PV19 Quinacridone, PB15 Copper phthalocyanine
533 Indigo - PB15 Copper phthalocyanine, PBk6 Carbon black
534 Cerulean blue - PB35 Cobalt stannate
535 Cerulean blue phthalo - PB15 Copper phthalocyanine, PW4 Zinc oxide
539 Cobalt violet - PV14 Cobalt phosphate
567 Permanent red violet - PV19 Quinacridone
568 Permanent blue violet - PV19 Quinacridone, PB15 Copper phthalocyanine
576 Phthalo blue green - PB15 Copper phthalocyanine
583 Phthalo blue red - PB15 Copper phthalocyanine
585 Indanthrene blue - PB60 Indathrone blue
610 Cobalt green - PG19 cobalt zinc oxide
615 Emerald green - PG36 Brominated copper phthalocyanine
616 Viridian - PG18 hydrous chromium sesquioxide
620 Olive green - PG7 Chlorinated copper phthalocyanine, PY150 Nickel Azo, PV19 Quinacridone
623 Sap green - PY150 Nickel Azo, PG7 Chlorinated copper phthalocyanine
629 Green earth - PG23 celadonite [green shade] (antiquity)
633 Permanent yellow green - PY154 Benzimidazolone, PG7 Chlorinated copper phthalocyanine
640 Bluish green - PG7 Chlorinated copper phthalocyanine, PB15 Copper phthalocyanine
644 Hooker green light - PG7 Chlorinated copper phthalocyanine, PY150 Nickel Azo
645 Hooker green deep - PG7 Chlorinated copper phthalocyanine, PY150 Nickel Azo
662 Permanent green - PG7 Chlorinated copper phthalocyanine, PY154 Benzimidazolone
668 Chromium oxide green - PG17 Chromium oxide
675 Phthalo green - PG7 Chlorinated copper phthalocyanine
701 Ivory black - PBk6 Carbon black
702 Lamp black - PBk6 Carbon black, PBk9 soot from burned animal bone (antiquity)
708 Payne´s grey - PBk6 Carbon black, PB15 Copper phthalocyanine
715 Neutral tint - PBk6 Carbon black, PV19 Quinacridone

linje

Singelpigment

108 Chinese white - PW4 Zinc oxide
112 Transparent titanium white - PW6 Titanium dioxide
207 Cadmium yellow lemon - PY35 Cadmium zinc sulphide
208 Cadmium yellow light - PY35 Cadmium zinc sulphide
231 Gold ochre - PY43 Natural iron oxide
234 Raw sienna - PY43 Natural iron oxide
242 Aureoline - PY40 Potassium cobaltinitrite
254 Permanent lemon yellow - PY184 Bismuth vanadate
265 Transparent oxide yellow - PY42 Synthetic iron oxide
268 Azo yellow light - PY154 Benzimidazolone
271 Cadmium yellow medium - PY35 Cadmium zinc sulphide
306 Cadmium red deep - PR108 cadmium sulfoselenide
314 Cadmium red medium - PR108 cadmium sulfoselenide
326 Alizarin crimson - PR83 1-, 2-dihydroxyanthraquinone lake (1868)
331 Madder lake deep - PR83 1-, 2-dihydroxyanthraquinone lake (1868)
339 Light oxide red - PR101 Synthetic iron oxide
349 Venetian red - PR101 Synthetic iron oxide
366 Quinacridone rose - PV19 Quinacridone
371 Permanent red deep - PR254 Diketo-Pyrrolo-Pyrrol
377 Permanent red medium - PR255 diketo-pyrrolo pyrrole scarlet
378 Transparent oxide red - PR101 Synthetic iron oxide
408 Raw umber - PBr7 Natural iron oxide
409 Burnt umber - PBr7 Natural iron oxide
411 Burnt sienna - PBr7 Natural iron oxide
426 Transparent oxide brown - PR101 Synthetic iron oxide
503 French ultramarine - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur
506 Ultramarine deep - PB29 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur
507 Ultramarine violet - PV15 Complex sodium aluminium silicate containing sulphur
508 Prussian blue - PB27 Alkali ferriferrocyanide
511 Cobalt blue - PB28 Cobalt aluminate
534 Cerulean blue - PB35 Cobalt stannate
539 Cobalt violet - PV14 Cobalt phosphate
567 Permanent red violet - PV19 Quinacridone
576 Phthalo blue green - PB15 Copper phthalocyanine
583 Phthalo blue red - PB15 Copper phthalocyanine
585 Indanthrene blue - PB60 Indathrone blue
610 Cobalt green - PG19 cobalt zinc oxide
615 Emerald green - PG36 Brominated copper phthalocyanine
616 Viridian - PG18 hydrous chromium sesquioxide
629 Green earth - PG23 celadonite [green shade] (antiquity)
668 Chromium oxide green - PG17 Chromium oxide
675 Phthalo green - PG7 Chlorinated copper phthalocyanine
701 Ivory black - PBk6 Carbon black

Tillbaka till akvarellmålning

lila linje

Mina Texter - Index-sidan

Index - QuickIndex © 1982-2015 Morticia