skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:17:18

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje  rubrikbild - Smärttest
1 Gradera din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver din smärta när den varit som värst under sista dygnet/veckan.
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingen smärta alls Värsta tänkbara smärta
   
2 Gradera din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver din smärta när den varit som minst under sista dygnet/veckan.
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingen smärta alls Värsta tänkbara smärta
   
3 Gradera din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver din smärta när den varit i genomsnitt under sista dygnet/veckan.
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingen smärta alls Värsta tänkbara smärta
   
4 Gradera in smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver hur ont du har just nu
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingen smärta alls Värsta tänkbara smärta
   
5 Hur mycket har behandlingen eller medicineringen lindrat smärtan under sista dygnet? i Procent %
 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ingen lindring Fullständig lindring
   
  Under senaste veckan:
6 Har dina dagliga aktiviteter påverkats av smärta?
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inte alls Väldigt mycket
   
7 Har ditt stämmningsläge (humör) påverkats av smärta?
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inte alls Väldigt mycket
   
8  Har din gångförmåga påverkats av smärta?
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inte alls Väldigt mycket
   
9 Har ditt normala arbete (även arbete i och kring hemmet)
hindrats av smärta?
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inte alls Väldigt mycket
   
10 Har dina relationer med anra människor påverkats av smärta?
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inte alls Väldigt mycket
   
11 Har din sömn störts av smärta?
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inte alls Väldigt mycket
   
 

Tilläggsfrågor


(gradera genom att sätta streck över linjen)
12 Hur mycket påverkar din smärta din livsglädje?
 
 |---------------------------------------------------------|
Inte alls

Stör fullständig med livsglädje

   
13 Hur nöjd är du med den grad av smärtlindring du får?
 
 |---------------------------------------------------------|
Fullständingt nöjd

Fullständigt missnöjd

  

linje

Symptomkalender som kan ge en bild på hur cyklisk sjukdomen är i just Ditt fall. Den är till för att lära sig underlätta ens liv. Vet man när i månaden man mår som sämst kan man ofta underlätta livet de dagarna.

Skriva UT - PDF-filer för offlineläsning eller utskrift

Hoppas att ni inte ritat ringar på skärmen... *ler*


linje

Nedan är sidorna om Endometrios samlade:

De delar av texten som är i denna lila ton utan understrykning är mina erfarenheter. Dessa är invävda lite varstans i texterna och ska inte tolkas som fakta.
Jag är en individ, så min historia är min och andra med samma sjukdom kan må annorlunda. De kan få andra symptom eller biverkningar eller inga symptom alls. Så detta är inte allas sanning utan min sanning

Endometrios - Index  - Introduktion
Endometrios - Fakta  - Vad är, Hur uppstår, Hur påvisar, Bilder
Endometrios - Fakta - Symptom  - En sjukdom med många ansikten
Endometrios - Fakta - Behandling  - Symptomlindring, hormonpreparat, kirurgi
Gynekologisk undersökning - Pelvicexam  - Vad gör dom där nere?
Undersökningar - Endoskopi och Röntgen - Förklaringar och bilder
Hur Ser Endometrios ut?  - Operations/Laparoskopibilder
Endometrios - Ordlista  - Förstå vad dom säger till dig
Endometrios - Litteraturlista  - Böcker från när och fjärran
Endometrios - Länkar  - Lär ännu mer
Tips som gör livet enklare!  - Hur man klarar livet med endometrios!
Smärta - Mankoskis Smärtskala  - Hjälp för att lära sig sin smärta
Smärtenkät  - Verktyg för att lära sig leva med smärta
Symptomkalender  - Verktyg för att lära sig sin sjukdom

Bilder tagna under Zoladexbehandlingen  - känsliga bör undvika sidan !!!

Medical News - på engelska

Skriva ut sidan! pdf-filer  - för offlineläsning eller utskrift.]
 - Endometrios Överlevnads/SurvivalKit - info - info [06-09-14]
 - Endometrios Smärtskala - info  - Hjälp för att lära sig sin smärta [06-09-14]]
 - Smärtenkät - info  - Verktyg för att lära sig leva med smärta [06-09-14]]
 - Symptomkalender - info  - Verktyg för att lära sig sin sjukdom [06-09-14]
 - Endometrios - Verktygen - info  - De tre ovanstående filerna i en [06-09-14]]
 - Jag har Endometrios - info  - Folder på 2 A4-sidor [06-09-14]

Källförteckningen är en del av länkarna, läkare jag pratat med, böcker på litteraturlistan samt artiklar i tidningar.

Innehållet på dessa sidor är enbart till för informationsbruk.
Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning, behandling av legitimerad läkare, sköterska, etc.
Det är inte heller avsett att användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.
Om Du har frågor om Din sjukdom, symptomen eller behandling bör Du alltid konsultera Din läkare, vårdcentralen eller liknande.

Index - QuickIndex © 1982-2015 Morticia