skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:17:16

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje
rubrikbild - Endometrios Fakta Undersökningar

Hur påvisar man Endometrios?

Endometrios kan vara svår att upptäcka för läkaren. Det beror på att även mycket små härdar, knappt synliga för ögat kan orsaka svåra smärtor och stora besvär.
Smärtan hänger ihop med var härdarna sitter och inte hur stora de är.

Vid ultraljudsundersökning kan man upptäcka cystor, men inte endometrioshärdar. Men kan inte säkert säga vilken typ av cystor det är.

Datortomografi (CT) kan användas för att hitta förändringar i nedre bäckenet. Men precis som vid ultraljud kan man ej se om det är endometrios eller något annat.

Man kan följa en diagnoserad kvinnas sjukdom med Ultraljud och Datortomografi

Magnetröntgen (MRT) används sällan vid endometriosmisstanke. Endometriom som innehåller gammalt blod visar upp en relativt karaktäristisk bild. Men för att kunna urskilja förändringarna måste de vara större än 5 mm.

Endometrios påvisar enklast under laparoskopi, sk. titthålsoperation. Där man för in ett kikarliknande instrument nedanför naveln. Man för då en god översikt över livmoder, äggledare och äggstockar samt hela bukhinnan. Men då den samlade ytan i buken är stor så är det många kvinnor som aldrig endometrios syns på. De kan då få diagnosen på symptombeskrivningen.

Endometrios ses som spridda fläckar som oftast är röd-blå-svarta. Men det finns gula, röda, blå, bruna, etc. Och klara så det är svårt att se något som knappt syns. Fotografier som visar endometrios
Laparoskopi används för att utreda underlivssmärtor och barnlöshet. Det finns läkare som säger sig kunna känna endometriosförändringar på livmodern vid vanlig gynekologisk undersökning. Och även känna om äggstockarna är angripna av cystor.
Pelvic Exam - gynekologiskt undersökning

Varför görs undersökningar som ändå inte
kan hitta endometriosen?

En hel del undersökningar kan göras för att utesluta andra sjukdomar. Att ställa diagnosen endometrios är svårt. Och många får diagnosen ställd på symptomen. Om man under laparoskopi inte hittat någon vävnad (endometriosvävnad kan vara så gott som helt osynlig) kan man remitteras vidare till ex. koloskopi för utredning av resten av buken.

Bland annat brukar koloskopi göras om man har problem med smärtor, blödningar, kramper, diarréer, förstoppning från tarmen. Endometrios syns mycket sällan vid koloskopi. Endometriosvävnaden ligger på andra sidan av tarmen, mot bukinnehållet och är väl gömd från endoskopets kikare. Men genom att utesluta skador på tarmen, inflammatoriska tarmsjukdomar och tumörer så minskar risken att en annan sjukdom förblir obehandlad.

Även urinvägarna (urinrör, urinblåsa, urinledare och njurar) kan undersökas för att se om det finns några sjukdomar eller tumörer där som kan orsaka problemen.

Olika former av röntgen, ibland med kontrast och förberedande laxering ibland kan hjälpa till att utesluta andra diagnoser, sjukdomar som kan ställa till problem.

Endoskopier

Tänkte lista de olika "titta in i kroppen med slang med kamera på"-undersökningar. Delvis för att de är lätta att blanda ihop och sen kallas de ibland för endoskopi vilket är samlingsnamn för alla undersökningar som görs.

Vid endoskopier används ett rör, en mjuk slang, av olika längder beroende på vilka organ som ska undersökas. Röret/slangen är försedd med kamera och ljus. De används för att undersöka kroppsihåligheter. Slangen är ihålig och därigenom kan läkaren via instrumet knipsa bort biopsi undertiden som organet studeras.

Rektoskop

Rektum, ändtarmen, ett rör med eller utan kamera, 15-25 cm förs in i ändtarmen, med hjälp av glidslem. detta är obehagligt, kan göra ont, denna görs utan bedövning i de flesta fall.
Förberedelser: ibland laxera så ändtarmen och nedre delen av tjocktarmen är tom.
Man ligger på sidan på en brist eller som på gastroenterologen där jag går finns ett litet bås för "snabb" rektoskopi. Där står man på knä och har överkroppen liggande på en brist. se asciibilden nedan:

o___
    |__
       ,

Koloskopi

Tjocktarmen, en slang, 1,5-2,5 meter med kamera förs in i ändtarmen, hela tjocktarmen undersöks och övergången till tunntarmen. Prover sk. biopsi tas ofta. Undersökning kan vara smärtsam. Smärtstillande och lugnande bör ges.
Dessutom mår de flesta patienter bättre av att kunna följa med på skärmen och titta på...
Förberedelser: Tarmen ska tömmas helt. Laxabon är ett vanligt preparat. 4 liter saltlösning som sköljer mag-tarmkanalen. Man måste vara nära en toalett de timmarna, kan ej jobba eller vara social.
Man ligger på sidan på en brist. Men kan ibland se en röd punkt på magen, det är framändan på slangen...
Första gången jag gjorde koloskopi kunde de inte få in slangen, tarmen var för ihopvuxen... och att jag tydligt berättat för läkaren hur jag skulle avlägsna han från denna planeten om han inte drog ut slangen... han drog ut den... och han lever än...
Har gjort denna undersökningen ett antal gånger och den är lite otäck. Men jag försöker delta och vara med och titta på och då känns de som det går snabbare. Det är rätt spännande att få se hela tarmen inifrån...

Gastroskopi

Magsäcken och tolvfingertarmen undersöks. Otäck, framkallar ofta kräkningar. Man får lite bedövning i halsen.

Cystoskopi

Urinblåsan. lokalbedövning förs in i urinröret. Sen är det en tunn slang med kamera som förs in i urinröret. Män som har ett mycket längre urinrör brukar säga att den gör ont. Ofta då p.g.a. prostatan.

Laparoskopi

Titthålsoperation. Kan undersöka bukens organ via små hål på magen (ett under navlen och ett par som används till operationsverktyg). De kvinnliga fortplantningsorganen syns bra. Och vi med endometrios har ofta gjort den för att få diagnos. Görs i de allra flesta fall under narkos. Ryggmärgsbedövning kan användas vi vissa ingrepp.

Typ av endoskopi Undersökning av Anestesiform
Artroskopi leder narkos el. lokalbedövning
Cystoskopi urinblåsa lokalbedövning
Esofagoskopi matstrupe lokalbedövning
Gastroskopi magsäck lokalbedövning
Koloskopi grovtarm intravenöst, lugnande / analgetica
Kolposkopi slida ingen
Laparoskopi bukhåla narkos el. lokalbedövning
Laryngoskopi struphuvud narkos
Mediastinoskopi Mediastinum bindvävsrummet mellan de båda lungorna) narkos
Oktoskopi trumhinnan ingen
Proktoskopi ändtarm ingen
Rektoskopi ändtarm ingen
Rinoskopi näsans inre ingen

en tecknad bild som visar hur en laparoskopi går till
Så här kan en titthålsoperation går till

Röntgenundersökningar

Vid utredning av endometrios förekommer en del av nedanstående röntgenundersökningar, och andra förekommer inte alls. Men för att alla vanligaste undersökningar ska finnas samlade så rensar jag ej bort de som ej förekommer vid utredning och undersökning av endometrios och dess spridning.

Typ av undersökning Undersökning av Kontrastmedel, tillförselväg
Angiografi hjärtat och blodkärl Kateter intraarteriellt
cerebral Hjärnans blodkärl I halspulsådern
Renal angiografi Njurarnas blodkärl I ljumskpulsådern
koronar Hjärtats kranskärl Via hjärtkateter
Artrografi Ledhåla I leden
Bronkografi Luftrör Jod/lungans huvudbronk
Flebografi Venrör Intravenöst
Hysterosalpingografi Livmoder/äggledare Kateter i livmodern
Kolecystografi Gallblåsa Jodhaltigt ämne/oralt
Kolegrafi Gallgångar Jodhaltigt ämne/intravenöst
Kolangiografi Gallvägar Jod/kateter i gallväg
Kolonröntgen Grovtarm Luft+ barium/lavemang
Lymfografi Lymfkärl Jod/lymfkärl
Mammografi Brösten Inget
Myelografi Ryggkanal/ryggmärg Lumbalpunktion
Tunntarmsröntgen Tunntarm Bariumgröt/oralt
Uretrocystografi Urinblåsa/urinrör I urinblåsa/urinrör
Urografi Njurar, urinledare, urinblåsa Intravenöst
Ventrikelröntgen magsäck Bariumgröt/oralt

Tabellerna är lånade ur Lexikonet Medicinsk Terminologi


linje

Nedan är sidorna om Endometrios samlade:

De delar av texten som är i denna lila ton utan understrykning är mina erfarenheter. Dessa är invävda lite varstans i texterna och ska inte tolkas som fakta.
Jag är en individ, så min historia är min och andra med samma sjukdom kan må annorlunda. De kan få andra symptom eller biverkningar eller inga symptom alls. Så detta är inte allas sanning utan min sanning

Endometrios - Index  - Introduktion
Endometrios - Fakta  - Vad är, Hur uppstår, Hur påvisar, Bilder
Endometrios - Fakta - Symptom  - En sjukdom med många ansikten
Endometrios - Fakta - Behandling  - Symptomlindring, hormonpreparat, kirurgi
Gynekologisk undersökning - Pelvicexam  - Vad gör dom där nere?
Undersökningar - Endoskopi och Röntgen - Förklaringar och bilder
Hur Ser Endometrios ut?  - Operations/Laparoskopibilder
Endometrios - Ordlista  - Förstå vad dom säger till dig
Endometrios - Litteraturlista  - Böcker från när och fjärran
Endometrios - Länkar  - Lär ännu mer
Tips som gör livet enklare!  - Hur man klarar livet med endometrios!
Smärta - Mankoskis Smärtskala  - Hjälp för att lära sig sin smärta
Smärtenkät  - Verktyg för att lära sig leva med smärta
Symptomkalender  - Verktyg för att lära sig sin sjukdom

Bilder tagna under Zoladexbehandlingen  - känsliga bör undvika sidan !!!

Medical News - på engelska

Skriva ut sidan! pdf-filer  - för offlineläsning eller utskrift.]
 - Endometrios Överlevnads/SurvivalKit - info - info [06-09-14]
 - Endometrios Smärtskala - info  - Hjälp för att lära sig sin smärta [06-09-14]]
 - Smärtenkät - info  - Verktyg för att lära sig leva med smärta [06-09-14]]
 - Symptomkalender - info  - Verktyg för att lära sig sin sjukdom [06-09-14]
 - Endometrios - Verktygen - info  - De tre ovanstående filerna i en [06-09-14]]
 - Jag har Endometrios - info  - Folder på 2 A4-sidor [06-09-14]

Källförteckningen är en del av länkarna, läkare jag pratat med, böcker på litteraturlistan samt artiklar i tidningar.

Innehållet på dessa sidor är enbart till för informationsbruk.
Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning, behandling av legitimerad läkare, sköterska, etc.
Det är inte heller avsett att användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.
Om Du har frågor om Din sjukdom, symptomen eller behandling bör Du alltid konsultera Din läkare, vårdcentralen eller liknande.

Index - QuickIndex © 1982-2015 Morticia