skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:17:22

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Ordförklaringar

3-TC
Se trippelbehandling

AIDS
Acquired Immunodeficiency Syndrome= Förvärvat Immunbristsyndrom, sjukdomstillstånd bestående av ett antal olika sjukdomar

ANTIVIRALA MEDEL
Mediciner mot virus som verkar antingen genom att hindra viruset att angripa kroppens celler eller genom att döda viruset när det väl kommit in i kroppen

AIDS RELATED COMPLEX(ARC)
Är ett senare stadium i HIV-infektion vars symptom som kraftig avmargring diarréer och/eller feber som varar i flera månader även räknas till AIDS förstadier

AZIDOTHYMIDIN AZT
Läkemedel som bromsar upp HIV-infektionen, kallas även Zidovudin eller Retrovir

CANIDIDIA-INFEKTION
Svampinfektion som drabbar slemhinnorna bla. i munhåla, vagina. Är mycket vanlig hos HIV-infekterade personer

CRYPTOCOCCOUS NEOFORMANS
En bakterie som orsakar hjärnhinneinflammation

DIDANSOIN ddl
Läkemedel som bromsar upp HIV-infektionen

DEOXYRIBONUKLEINSYRA DNA
Är den molekyl som innehåller cellens arvsmassa

EPIDEMI
Snabb spridning av en smittsam sjukdom

EPIDEMIOLOGI
Läran om smittsamma sjukdomars spridning, orsak och bekämpning

FERTIL
Befruktningsbar

HIV Human Immunodeficiency Virus
Humant Immunbrist Virus

HIVNEGATIV
HIV-testet visar inga tecken på att man är HIV-smittad

HIVPOSITIV
HIV-testet visar att man är HIV-smittad

IMMUNBRIST
Kroppens förmåga att kämpa ner infektioner är försvagad

IMMUNFÖRSVAR
Kroppens försvar mot virus, bakterier och främmande celler

KAPOSIS SARKOM (KS)
En typ av hudcancer som är vanlig bland AIDS-sjuka

LYMFOM
Tumörsjukdom som även kallas lymfcancer, en sk. opportunistisk tumörsjukdom se nedan

OPPORTUNISTISKA INFEKTIONER
Infektioner orsakade av smittämne som hos människor med fungerande immunförsvar sällan medför sjukdom, men som hos människor med nedsatta immunförsvar, särskilt hos HIV-infekterade, kan ge svåra, ofta dödliga sjukdomar

OPPORTUNISTISKA TUMÖRER
Tumörformer som är mycket ovanliga hos personer med normalt fungerande immunförsvar

PNEUMOCYSTIS CARINII PNEUMONI (PCP)
En lunginflammation som orskas av encellig parasit, tidigare bara känd hos vid cancerpatienter i slutskedet, samt transplantationer, där patienten fått stora mängder av antiavstötningsmediciner.

PROTEASHÄMMARE
Se bromsmediciner

RESISTENT
Bakterie eller virus som blivit motståndskraftig mot medicin

RIBONUKLEINSYRA.(RNA)
Det finns fyra typer RNA som styr och medverkar vid proteinsyntesen, samt virus-RNA som bär genetisk information hos vissa virusarter bland annat HIV. Jämför med DNA

SEXUELL TRANSMITTED DISEASE (STD)
Sexuellt överförbara sjukdomar, kallas även könssjukdomar eller veneriska sjukdomar

T-HJÄLPAR-LYMFOCYTER
Viktiga celler för kroppens immunförsvar

TRIPPELBEHANDLING
Ökar antalet T-hjälpar-lymfocyter, vilket leder till att HIV-RNA i blodet minska

TUBERKULOS (TBC)
Smittsam sjukdom som främst angriper lungorna

UNITED NATIONS AIDS UNAIDS
FN:s globala HIV/AIDS-program

VIRUS
Det minsta sjukdomsframkallande smittämnet som endast kan föröka sig i levande celler; antibiotika biter ej på virus

VIRUSREPLIKATION
Virustets förnyelse process

WORLD HEALTHORGANIZATION (WHO)
FN:s Världshälsoorganisation

ZALCITABIN ddC
Läkemedel som bromsar upp HIV-infektionen

linje

Läs gärna Min uppsats, och lär av den! Men behöver Du en uppsats med Dig som författare så skriver Du en egen.

Nedan är sidorna om Hiv/Aids samlade:

Tillbaka till Hiv & Aids Index
Upptäckten av HIV/AIDS
Smittvägar/Riskgrupper/Riskbeteende
Sjukdomssymptom/Sjukdomsförlopp
Behandling nu och i framtiden
Förebyggande/Skyddsåtgärder
HIV/AIDS arbete i Sverige
Ordförklaring
Organisationer och myndigheter som arbetar med Hiv/Aids
Intervju med Andy
Intervju med David
Litteraturtips - min källförteckning
Tips på försvar om någon upptäcker Dig på mina Hiv/Aids sidor
Medical Hiv/Aids News
Medical News
Hiv/Aids FAQ - Frågor och svar om Hiv/Aids-sidan

Innehållet på dessa sidor är enbart till för informationsbruk.
Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning, behandling av legitimerad läkare, sköterska, etc.
Det är inte heller avsett att användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.
Om Du har frågor om Din sjukdom, symptomen eller behandling bör Du alltid konsultera Din läkare, vårdcentralen eller liknande.

Index - QuickIndex - E-mail © 1982-2015 Morticia