skip meny bisexmärke regnbågsfärg
Index  - QuickIndex
»»Twitter ¤

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

Jag - Om mig
Min Pappa
Mina Ord
- Dagbok
- Stomi !!!
- Texter
- Sex
- Hudvårdsrecept
- Akvarell
Mitt Hem
Om Hemsidan

E-mail - Gästbok

Endometrios
- Endo Fakta
- Endo Symptom
- Smärta - Smärtskala
- Endo Behandling
- Gynbesök
- Undersökningar
- Hur Ser DET ut? !!!
- Ordlista
- Litteratur
- Endo Länkar
- Tips!
- Skriva ut
- Zoladexbilder !!!
- Medical News ¤

FN - Förenta Nationerna

Hiv & Aids
- Historia
- Smittvägar
- Riskgrupper
- Riskbeteende
- Sjukdomen
- Behandling
- Förebyggande
- Skyddsåtgärder
- Sverige
- Ordförklaring
- Organisationer
- Andy, 24
- David, 26
- Källor
- Svepskäl
- Hiv/Aids News ¤
- FAQ om Hiv/Aids-sidan

Links
Loesje
Webdev News! ¤
WebTips ¤
VirusNews ¤

linje

w3c xhtml 1.0

Valid CSS 2.1!

linje

www.shenet.se

akvarell.se

funktionshinder.se

(h)järnkoll

www.aiai.se

Independent Living Institute (ILI)

fulldelaktighet.nu

typiskt svenskt

Amnesty International

nationella hjälplinjen

bris 116 111

bris vuxentelefon 077-150 50 50

1million4disability

surfalugnt

Tipsa polisen om Sexuella övergrepp mot barn-och barnpornografi

Donationsvecka

Copyright ©
Texter, dikter, en del bilder och design skapat av Morticia

Last update:
141206 15:20:53

Gått vilse? QuickIndex

 !!! Kan vara otäck
 «« Ny sida/Uppdaterad
 ¤ Uppdateras ofta

No Cookie

linje

linje

linje

Vädret Rinkeby

linje

vi gillar olika

UPP upp

linje

Jesu födelse

[1] Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle kattskrivas. [2] Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var tåthållare i Syrien. [3] Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. [4] Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, [5] för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

[6] Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, [7] och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

[8] I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. [9] Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. [10] Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. [11] I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. [12] Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." [13] Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

[14] "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt."

[15] När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." [16] De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. [17] När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. [18] Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. [19] Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. [20] Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

[21] När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.

Lukas 2:1-10

The Birth of Jesus

[1] Now it happened in those days, that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled. [2] This was the first enrollment made when Quirinius was governor of Syria. [3] All went to enroll themselves, everyone to his own city. [4] Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family of David; [5] to enroll himself with Mary, who was pledged to be married to him as wife, being pregnant.

[6] It happened, while they were there, that the day had come that she should give birth. [7] She brought forth her firstborn son, and she wrapped him in bands of cloth, and laid him in a feeding trough, because there was no room for them in the inn.

[8] There were shepherds in the same country staying in the field, and keeping watch by night over their flock. [9] Behold, an angel of the Lord stood by them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. [10] The angel said to them, "Don’t be afraid, for behold, I bring you good news of great joy which will be to all the people. [11] For there is born to you, this day, in the city of David, a Savior, who is Christ the Lord. [12] This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough." [13] Suddenly, there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying,

[14] "Glory to God in the highest, On earth peace, good will toward men."

[15] It happened, when the angels went away from them into the sky, that the shepherds said one to another, "Let’s go to Bethlehem, now, and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." [16] They came with haste, and found both Mary and Joseph, and the baby was lying in the feeding trough. [17] When they saw it, they publicized widely the saying which was spoken to them about this child. [18] All who heard it wondered at the things which were spoken to them by the shepherds. [19] But Mary kept all these sayings, pondering them in her heart. [20] The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, just as it was told them.

[21] When eight days were fulfilled for the circumcision of the child, his name was called Jesus, which was given by the angel before he was conceived in the womb.

Luke 2:1-20 World English Bible

Tillbaka

lila linje

Mina Texter - Index-sidan

Index - QuickIndex © 1982-2015 Morticia